Sport en Bewegen

Algemeen

Voor een overzicht van de LibGuides over het vinden en verwerken van informatie binnen het vakgebied Sport en Bewegen, zie deze overzichtspagina:
http://libguides.studiecentra.han.nl/sport_en_bewegen

HANQuest

Voor een geavanceerde zoekactie binnen HANQuest die zich beperkt tot het vakgebied Sport en Bewegen zie: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&authtype=ip,guest&custid=ns002184&setup=1&groupid=main&profile=eds_sport

E-books

Via http://libguides.studiecentra.han.nl/e-books/sportenbewegen zijn overzichten te vinden van de belangrijkste titels voor de opleidingen binnen het vakgebied Sport en Bewegen die de studiecentra van de HAN digitaal aanbieden.

Deze belangrijkste titels staan op de lijsten met verplichte of aanbevolen leermiddelen van Studystore.