Edusources: inspiratie voor leermaterialen

Regie houden op open leermaterialen. Dat is de insteek van het hoger onderwijs in Nederland, zeker nu er een verklaring en een rapport Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen zijn gepubliceerd. Eén van de manieren om dit te doen, is door leermaterialen te delen via het zoekportaal Edusources . De HAN doet dit jaar mee aan een pilot van deze zoekmachine. Meta Mosterd- Steijsiger en Sanne Diepeveen van APS vertellen over hun deelname hieraan: “Er was nog geen platform voor dit soort materialen.”  

De HAN neemt in 2022 deel aan de pilot Edusources van SURF, een coöperatie waar onderwijsinstellingen samenwerken om digitalisering te stimuleren. Dit pilotjaar wordt gebruikt om te kijken of Edusources een toegevoegde waarde heeft voor de HAN. Edusources is een zoekmachine waar docenten, studenten en ondersteuners op één plek toegang hebben tot een divers aanbod van relevante, digitale en open leermaterialen. Het aanbod van leermaterialen beslaat alle vakgebieden, de leermaterialen zijn van hoge kwaliteit én geschikt voor hergebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennisclips, PowerPoint-presentaties , pdf’s, online e-modules en oefentoetsen.  

Kennis delen  

De docenten Meta Mosterd- Steijsiger en Sanne Diepeveen waren gelijk enthousiast om aan deze pilot mee te doen. Zij werken allebei voor de Academie Paramedische Studies (APS): Meta voor ergotherapie waar zij betrokken is bij de kwaliteitszorg en onderzoek, Sanne voor logopedie waar zij een rol heeft in veranderingen in het onderwijs. Het lag voor hen dan ook voor de hand om hieraan deel te nemen.  

APS wil komend jaar open leermaterialen op het gebied van ‘harde kennis’ toevoegen aan Edusouces , zoals anatomie en fysiologie. Meta: “Het is zo waardevol als we elkaars leermateriaal kunnen inzien en gebruik kunnen maken van elkaars netwerken. Stel, je ontwikkelt een workshop over positieve gezondheid en kunt de PowerPoint delen en van Edusources afhalen. Er is nu geen platform voor dit soort materialen.”  

Sanne heeft ook al ideeën voor leermaterialen voor Edusources . Ze heeft een aantal kennisclips gemaakt die ook in dit zoekportaal goed tot hun recht zouden komen. Meta wil er de biomedische kennis op gaan delen. “Die kennis wordt komend half jaar herzien en hierna aangeboden aan de studenten. Het gaat onder andere om nieuwe kennisclips en nieuwe PowerPoint-presentaties voor semester 1 van komend studiejaar.” Uiteraard gaan zij ook collega-docenten vragen om hun leermaterialen te delen op Edusources.

Ontzorgen door studiecentra   

Gelukkig hoeven Meta en Sanne deze pilot niet alleen te draaien. Zij worden hierbij ondersteund door de studiecentra die hen zoveel mogelijk ontzorgt. Daar waar zij dat kunnen, zullen de studiecentra helpen bij het uploaden van leermaterialen, het toekennen van trefwoorden en het bepalen van de cc-licentie. Ruth Nefkens van de studiecentra is als repositorymanager van Edusources de schakel tussen SURF en de HAN. Irma van Houts is projectleider Edusources en was al betrokken bij het maken van de LibGuide over Open Education. Ook geeft zij met collega’s van OOK Services de HAN-Academy-training “Het verbeteren van je onderwijs met digitale open leermaterialen.”  

Binnen afzienbare tijd is er dus een collectie leermaterialen van APS te vinden in Edusources. Maar als docent kun je er ook nu al terecht voor leermaterialen van verschillende hoger onderwijsinstellingen. En de HAN heeft er al materialen in staan via de community’s van onder andere informatievaardigheden en vaktherapie. Van verpleegkunde zijn er open leermaterialen te vinden via Wikiwijs en voor een groot deel ook via Edusources. Docenten kunnen nu dus al leermaterialen uit Edusources (her)gebruiken én er inspiratie opdoen.  

Irma van Houts, projectleider Edusources studiecentra

Bron: HAN University of Applied Sciences, 7 april 2022