Endnote

Start je met een onderzoek of bijvoorbeeld een (afstudeer-)opdracht waarbij je veel met literatuurverwijzingen (referenties) te maken krijgt, dan kan een referentiemanager je goed helpen. De HAN heeft Endnote aangeschaft. Deze tool is nu beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van de HAN.


Over Endnote
Endnote is een programma dat je helpt bij het verzamelen, organiseren, citeren en delen van verwijzingen (referenties) naar bronnen (zoals artikelen en boeken). De samenwerking en integratie met Word is zeer goed. En omdat Endnote door veel instellingen wordt gebruikt - waaronder de Radboud Universiteit - helpt het in de samenwerking met externen.

 

Alle informatie over het installeren en de ondersteuning bij Endnote is te vinden op Insite (studenten) en op Insite (medewerkers)
Video’s en handleidingen zijn te vinden op de libguide van Endnote: https://libguides.studiecentra.han.nl/endnote.