Engelstalige versie van Innovatieve Materialen

29 augustus 2017

De Studiecentra bieden naast de Nederlandstalige versie van het vakblad Innovatieve materialen vanaf heden ook de Engelstalige versie aan.

Innovatieve Materialen is een interactief, digitaal vakblad over nieuwe en/of innovatief toegepaste materialen in de civieltechnische sector, bouw, architectuur en design. Innovatieve Materialen verschijnt zes keer per jaar in een bladerbare versie en een downloadable pdf-editie. Beide versies zijn interactief, en bevatten hyperlinks en video’s.
De databank is toegankelijk via de databanken van Techniek en Life Sciences en via Online Tijdschriften.
Inloggen met een HAN account is noodzakelijk.