Kennisgeving wijziging in Uitleenreglement HAN Studiecentra

Vanaf 20 augustus 2020 is er een aanvulling gemaakt aan het Uitleenreglement onder: 0. Begrippenlijst punt "Student", zie ook hieronder het cursief gemarkeerde deel. De aanvulling betreft het automatisch verlengen van het lidmaatschap voor studenten van HAN University of Applied Sciences aan het begin van elk collegejaar. Aan deze verlenging kunnen geen rechten ontleend worden m.b.t. de inschrijving bij je studie. Als je afstudeert of stopt met je studie; dan eindigt je lidmaatschap per datum van uitschrijving.

0.
Begrippenlijst
...
...

• Student: degene die bij HAN University of Applied Sciences is ingeschreven als student zoals bedoeld in de artikelen 7.32 t/m 7.34 WHW. Voor elke student wordt ieder studiejaar het studentenlidmaatschap om te lenen bij de HAN Studiecentra met één jaar verlengd. Aan deze verlengingen kunnen verder geen rechten ontleend worden m.b.t. inschrijving bij je studie. Bij beëindiging van je studie vervalt ook je studentenlidmaatschap bij de HAN Studiecentra.