Is beoordeling nodig door de Ethische Commissie Onderzoek (ECO)?

Ga je onderzoek doen met mensen of met gegevens van mensen (mensgebonden onderzoek), dan ben je verplicht  jouw onderzoeksvoorstel voor te leggen aan de Ethische Commissie Onderzoek van de HAN.
Let op: ga je onderzoek doen dat onder de "Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen" (WMO) valt, dan ben je wettelijk verplicht je onderzoeksvoorstel voor te leggen aan een erkende Medisch-ethische toetsingscommissie.

Gebruik de beslishulp om te bepalen aan welke commissie je je onderzoeksvoorstel moet voorleggen.

Je kunt via deze link je voorstel voorleggen aan de ECO. 

Let op

  • Momenteel wordt de website van ECO geüpdatet. Zodra deze gereed is zullen de linkjes werken. Neem tot die tijd via mail of telefoon contact op met ECO. 

Zie ook


Volgende stap
Je idee staat. Tijd om het onderzoeksvoorstel verder uit te werken.
Hoe schrijf ik een onderzoeksvoorstel, inclusief datamanagementplan?

Contact
Neem via de mail contact op met de Ethische Commissie Onderzoek of per telefoon: (06) 55 43 42 84