Voldoet je onderzoek aan alle regels, wetten en beleid?

Bij het doen van integer en verantwoord onderzoek zijn er vanuit juridisch perspectief enkele zaken waarmee je rekening moet houden.

Je sparringpartners
De juristen van Juridische Zaken en de adviseurs van het Auteursrecht Informatie Punt zijn je sparringpartners.

De juristen van Juridische Zaken kunnen jou alles vertellen over bijvoorbeeld:

  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Verwerkersovereenkomsten
  • Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit
  • AVG regelgeving
  • Akte van overdracht auteursrechten
  • Etc.


En de adviseurs van het Auteursrecht Informatie Punt helpen je bij vragen rondom intellectueel eigendom en auteursrechten bij publiceren. Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis.
Heb je vragen over het auteursrecht? Neem dan contact op met het Auteursrecht Informatie Punt.

Let op

  • Overeenkomsten zijn maatwerk. Neem voor het opstellen ervan altijd contact op met de afdeling Juridische Zaken
  • In een overeenkomst worden de rechten en plichten van alle betrokken partijen vastgelegd. Ook kan er iets worden opgenomen over onderzoeksdata, intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding en aansprakelijkheid
  • Voorkom plagiaat
  • Wil je via een uitgever publiceren, stuur de uitgever dan namens de auteursrechthebbende (HAN) de Licentie tot publiceren

Zie ook


Resultaat
Samen met Juridische Zaken heb je gecheckt of jouw onderzoek juridisch verantwoord is. Je hebt alle benodigde overeenkomsten op orde gemaakt. Je weet nu zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Volgende stap
Is beoordeling nodig door de Ethische Commissie Onderzoek (ECO)?

Contact
Stuur een mail aan Juridische Zaken.  Of mail het Auteursrecht Informatie Punt.