Open Science

Open Science

“De HBO-raad tekende eind 2009 de Berlin Declaration on Open Access. In 2012 heeft het CvB van de HAN het kennisdisseminatie- en publicatiebeleid goedgekeurd waarmee ze zich hieraan heeft gecommitteerd.” Zie https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 

Open science is het zo open en snel mogelijk delen van onderzoeksprocessen- en resultaten.
Open is hierbij geen doel op zich; het is simpelweg een snellere manier om kennis en inzichten in netwerken zichtbaar te maken, te verspreiden en op voort te bouwen.”
Hoe groter het aantal ´open´ toegankelijke onderzoeken en datasets is, des te makkelijker het wordt, om direct voort te bouwen op deze reeds opgedane kennis en inzichten.
 

Kennisdeling is core business van de HAN

Het is voor de HAN, mede in het kader van het IP 16/20 relevant om de overgang naar Open Science te maken, omdat het ten goede komt aan:
• de onderzoekers zelf, en aan de vindbaarheid van hun producten.
• de HAN in de profilering op zwaartepunten
• de omgeving voor wie resultaten makkelijker vindbaar zijn, en de kleur van de HAN inzichtelijker is.
• vormgeving van peer review en andere vormen van kwaliteitszorg.