NWO Ideeëngenerator: 2 beurzen van €50K voor HAN-Automotive research

In een heel sterk veld van universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen wisten onze collega’s van HAN Automotive Research maar liefst twee Ideeëngenarator-beurzen binnen te halen!

 

Slechts drie van de 40 Ideeëngeneratoren gingen naar Hogescholen, waarvan dus twee naar de HAN.

 

De  NWO Ideeëngenerator  moedigt out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het  NWA-programma .

Hier moet het idee inzetten op een nauwere verbinding tussen de samenleving en onderzoek. De projecten moeten een een potentie voor maatschappelijke impact hebben. In de projecten moet duidelijk worden samengewerkt met een maatschappelijke stakeholder.

 

Project STIMULATE
Het project ‘STIMULATE’ van Abhishek Tomar, Moksheeth Padarty en Rakshith Kusumakar betreft voertuig automatisering ( automated vehicle systems ) omdat dit voor de toekomst een significant potentieel voor verkeersveiligheid en -efficiëntie belooft.

 

De huidge generatie systemen werkt alleen in specifieke situaties met bepaalde beperkingen. Vooral verschillende systemen met gelijksoortige functionaliteit – van verschillende leveranciers – kunnen anders werken o.b.v. verschillende parameters.  STIMULATE  heeft als doel het ontwikkelen van een geschikte methodologie voor het robuust bepalen van de operationele limieten voor geautomatiseerde systemen.

 

Project ENVELOPE
Het project ‘ENVELOPE’ (ENhanced Vehicle Evaluation Leading to Optimized PErformance) van Karel Kural richt zich op wegtransport.

 

Alles wat fysiek wordt vervoerd, genereert een CO2 voetafdruk.  ENVELOPE  heeft tot doel een methodiek te ontwikkelen, waarmee op een veilige wijze energetisch efficiëntere voertuigen, die deze voetafdruk verkleinen, kunnen worden ingezet voor het goederenvervoer over de weg.

 

Bron: Nieuwsbrief HAN Automotive Research (6 juli 2020)