Gegevens verzamelen

Bij dit onderdeel maken we onderscheid tussen tools voor onderzoekers en studenten. Informatie over hoe om te gaan met persoonsgegevens vind je bij Privacy

HAN-studenten

Studenten die onderzoek willen doen met een ‘survey-tool’ dienen dat op een veilige manier te doen en rekening te houden met de bescherming van de verzamelde persoonsgegevens of niet-openbare gehaalde gegevens van een organisatie. Lang niet alle ‘tools’ die op het world wide web ‘gratis’ te gebruiken zijn, voldoen hieraan. De HAN heeft een selectie gemaakt van deze tools en met leveranciers afspraken gemaakt. Deze selectie bekijken we jaarlijks en passen die eventueel aan.

Een geschikt voorbeeld voor het uitzetten van enquêtes is bijvoorbeeld Thesistools, te vinden op http://www.thesistoolspro.com. Omdat smaken verschillen en mogelijk ook andere functionaliteiten gewenst zijn, bevelen we hieronder een aantal alternatieven aan. Van deze tools heeft de HAN vastgesteld dat je deze veilig kunt gebruiken, ook als het om het verzamelen van "bijzondere" persoonsgegevens gaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, etniciteit, biometrische gegevens en gegevens over vakbondslidmaatschap.
Als je op de afbeelding klikt, ga je naar de website van de tool.

Ook zijn er een aantal ‘tools’ die in ieder geval niet geschikt zijn zoals bijvoorbeeld Surveymonkey en Googleforms. Vaak betreft het Amerikaanse partijen die op een ongewenste manier met jouw gegevens omgaan of om partijen die geen afspraken willen maken met de HAN.

Voor het opzetten van een enquête verwijzen we je naar jouw docent. Voor het toepassen van de tooling verwijzen we naar de website van de leverancier of algemene kanalen zoals Youtube.

Thesistools

OnderwijsOnline

SPSS

HAN-onderzoekers

Sommige lectoraten bieden betaalde licenties aan voor hun onderzoekers.
1. De HBO-spiegel. Deze tool is alleen beschikbaar voor medewerkers van de HAN en wordt binnen de HAN door verschillende opleidingen ingezet, via een webbased programma. Voor eenvoudige enquêtes is dit programma passend. 

2. Met IBM SPSS Data Collection is het mogelijk om vragenlijsten zowel op papier als digitaal af te nemen en de gegevens op een eenvoudige wijze samen te voegen tot één gegevensbestand. De vragenlijsten zijn bovendien in hoge mate aanpasbaar maar daardoor ook complexer in het gebruik.

3. Limesurvey is een cloudbased enquêtetool waarvoor de HAN een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten en gebruikt kan worden door onderzoekers. Belangrijkste voordelen: geschikt voor grote onderzoeksgroepen, veel vrijheid in het kiezen van antwoordmogelijkheden, gebruiksvriendelijk (in het ontwikkelen en invullen), goed te volgen hoe het staat met de respons, betrouwbaar en antwoorden zijn rechtstreeks te exporteren naar SPSS.
De opgeslagen data staan in de cloud. Voor hulp kun je de Quick start guide of de handleiding raadplegen.

Voor meer info of het aanvragen van toegang, stuur je een mailtje naar Onderzoeksondersteuning.