Publiceren

Publicatiebeleid van de HAN

In december 2012 heeft het CvB een notitie goedgekeurd waarmee de HAN zich committeert aan het uitgangspunt dat haar opbrengsten van publiek gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk Open Access beschikbaar moeten worden gesteld.

Zie hiervoor ook de pagina Kennisdisseminatie- en publicatiebeleid.

Publicaties in de HAN repository laten plaatsen

Onderzoekers kunnen bij het Studiecentrum terecht om hun publicaties permanent digitaal op te laten slaan en vrij beschikbaar te maken via de HAN Repository. Het Open Access maken van uw publicatie zorgt voor maximale zichtbaarheid en vindbaarheid.

Publicaties die u wilt laten opnemen kunt u (inclusief een samenvatting en trefwoorden) opsturen naar Kennisproducten. De publicatie wordt vervolgens ingevoerd in de repository waarna het ontsloten wordt op de HBO-Kennisbank, Narcis en Han.nl. Ook zal de publicatie dan vindbaar zijn via Google Scholar.

Het streven is om de onderzoeksgegevens zo zorgvuldig mogelijk te archiveren en zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. Het is hierbij van belang dat het auteursrecht van de publicatie gewaarborgd blijft. Het auteursrecht van publicaties die door HAN-medewerkers geschreven zijn ligt standaard bij de HAN. Een enkele keer is dit niet het geval, wanneer er specifieke afspraken zijn gemaakt met externen bij bijvoorbeeld eerdere publicatie in een tijdschrift.

Het beleid van alle uitgevers vind je in SHERPA/ROMEO.

Het Studiecentrum gaat er vanuit dat wat aangeleverd wordt ook geplaatst kan worden, daarom is het van belang om duidelijk aan te geven als er andere afspraken zijn gemaakt die mogelijk gevolgen hebben voor het auteursrecht.

Author Identifiers

De meeste onderzoekers van de HAN beschikken over een DAI-nummer. DAI staat voor Digital Author Identifier. Een DAI is een uniek landelijk nummer voor alle auteurs die een relevante verbintenis hebben met een onderzoeksinstituut. Met een DAI-nummer onderscheid je jezelf van auteurs met dezelfde naam en is het makkelijk om een overzicht te maken van jouw onderzoeksresultaten de vindbaarheid van je publicaties te optimaliseren.

Via het Studiecentrum kun je een DAI aanvragen. Vermeld bij de aanvraag je volledige naam (zoals vermeld in het paspoort), je geboortedatum en je functie.

Incontext

Om een verrijkte publicatie te maken en de samenhang tussen het onderzoeksmateriaal te tonen, heeft SURF een opensource-tool Incontext ontwikkeld die de samenhang tussen de onderdelen visueel aantrekkelijk presenteert.