Datamanagement

Datamanagement is het gestructureerd beheren van de onderzoeksdata die verzameld worden. Welk type onderzoeksdata brengt het onderzoeksproject voort? Wie kan er allemaal bij? Hoe sla je data veilig en duurzaam op zodat ook op een later moment deze data nog bruikbaar zijn voor anderen? Door in een vroeg stadium over dit soort vragen na te denken en je antwoorden te documenteren, voorkom je als onderzoeker problemen in een latere fase. Onderzoeksdata zijn belangrijk, niet alleen tijdens het onderzoek. Om hergebruik en verificatie van onderzoeksresultaten mogelijk te maken dienen data goed beheerd te worden. Datamanagement is daarmee ook een belangrijke pijler waarop Open Science steunt.

Een datamanagementplan (DMP) is een hulpmiddel om gestructureerd na te denken over je datamanagement.
• Soms stellen financiers een DMP als verplichting maar ook zonder dat, is het vooral een middel om onderzoekers te helpen de risico's te inventariseren ten aanzien van het beheer van onderzoeksdata gedurende het hele onderzoeksproces en daarna.
• Bovendien biedt het overzicht en maakt het over tijd (ook aan derden) duidelijk hoe de data precies is verzameld. Dit is een voorwaarde voor eventueel hergebruik.
• Het draagt bij aan een efficiënt en effectief beheer, met oog voor risico’s van verlies van data of andere bedreigingen waardoor de data onleesbaar en onbruikbaar worden, bijvoorbeeld door veroudering van software.

De HAN vindt het belangrijk dat er bij ieder onderzoek een DMP wordt ingevuld (en bewaard bij de onderzoeksdata). Daarbij kan je gebruik maken van het volgende document ‘HAN datamanagement plan’ of maak je gebruik van het DMP-format dat bij jouw subsidieverstrekker is vereist. Hulp bij het invullen van het DMP kan je vragen via onderzoeksondersteuning@han.nl. Het DMP sla je op op de R-schijf, samen met de onderzoeksdata.

Vragen bij het opstellen van een paragraaf over datamanagement?
Neem contact op met een van de HAN datastewards via onderzoeksondersteuning@han.nl of kijk voor meer informatie in het document ‘Modules voor datamanagementparagraaf’.

Modellen en checklists (DMP’s) van o.a. de belangrijkste Nederlandse subsidieverstrekkers:
NWO: Formulier datamanagementplan
DANS: Brochure Datamanagementplan voor wetenschappelijk onderzoek (NL, pdf)
DANS: Sjabloon voor een datamanagementplan (NL, pdf)
Horizon 2020: Online Manual for participants: Data management
ZonMw: vereisten aan datamanagement; online checklists