Privacy

De HAN is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Van onze medewerkers en studenten verwachten we dat ze bijdragen aan bescherming van privacy, gegevens en informatiesystemen. Daar hebben we aandacht voor en geven we handvatten voor.

Heb je vragen?
Stel je vraag deze aan het expertteam Privacy en informatiebeveiliging via privacy@han.nl. We zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk antwoord krijgt op je vraag.
 

Zie meer over dit onderwerp op Insite HAN.