Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt vervangen door de veel strengere Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de HAN moet per 25 mei 2018 voldoen aan deze nieuwe wet. De voorbereidingen zijn hiervoor al in volle gang.

De HAN is druk bezig om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de eisen die de nieuwe wet aan ons stelt. Hiervoor worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft het CvB heeft behoefte aan een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van de informatiebeveiliging en de gegevensbescherming bij de HAN. Dat wordt ingevuld met deelname aan SURFaudit, waarin instellingen van hoger onderwijs elkaars beveiliging en bescherming beoordelen in de vorm van een peer review. Ook voor SURFaudit moeten een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, met name op die punten, waarvan we weten dat we veel risico lopen.

Zie meer over dit onderwerp op Insite HAN.