Persoonsgegevens verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon (een levend mens).
Onderstaande tekening geeft een overzicht van kenmerken en gegevens die beschouwd worden als persoonsgegevens en 'bijzondere' persoonsgegevens. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Wat is verwerken?

Verwerken is een verzamelterm voor een aantal zaken. Hebben we het over verwerken, dan bedoelen we verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Kortom, alles wat je met gegevens kunt doen.