Persoonsgegevens archiveren/vernietigen

Waar moet je aan denken bij het archiveren en vernietigen van persoonsgegevens?

  • Bewaar gegevens niet langer dan nodig.
     
  • Regel een proces om de gegevens op tijd te vernietigen.
     
  • Voor administratieve gegevens gelden vaak wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van die termijn dienen de gegevens vernietigd te worden. Meer weten over bewaartermijnen? Kijk op Insite Rondom het werk
     
  • Voor onderzoeksgegevens gelden bewaartermijnen die in gedragscodes zijn vastgelegd. Na afloop van die termijn dienen de gegevens vernietigd te worden.