HAN en persoonsgegevens

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van de HAN. Uiteraard dient dit met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren.

De HAN is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

In het privacyreglement wordt onder meer gemeld welke persoonsgegevens er bij de HAN worden verwerkt, aan wie deze persoonsgegevens eventueel mogen worden verstrekt en wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegeven(s) worden verwerkt.

Naast het privacyreglement heeft de HAN ook het reglement 'Omgaan met gegevens en informatiesystemen' voor medewerkers en studenten.

Bescherming van privacy en informatie

Van onze medewerkers en studenten verwachten we dat ze bijdragen aan bescherming van privacy, gegevens en informatiesystemen. Daar hebben we aandacht voor en geven we handvatten voor. Weten hoe jij bijdraagt aan de bescherming van privacy en gegevens? Lees onze tips.