HAN Talent Academy
Toolbar
header foto

Professional Excellence

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en daarbuiten gaan heel snel. Bij de TA proberen we jou, als aankomende professional, vooral klaar te stomen om flexibel en robuust te zijn in dit snel veranderende speelveld. Hoe geef je daarbij leiding aan jezelf en aan anderen? Hoe kom jij het beste tot je recht in elke situatie? 

Semester 1: wat voor leider ben jij?

Het centrale thema van deze module is verbindend leiderschap. De leider van de toekomst zal meer en meer leiding geven vanuit verbinding en minder op basis van macht en hiërarchie.  In deze module krijg je inzicht in het thema verbindend leiderschap en werken we aan het ontwikkelen van de verbinding met onszelf. Het boek van Marco Buschman, Verbindend Vermogen deel 1, “In verbinding met jezelf “ vormt de basis in deze module.  Om een leider te worden die vanuit verbinding leiding geeft zul je in de eerste plaats moeten weten vanuit welke waarden jij zelf handelt en in hoeverre jij in verbinding staat met jezelf. Ook nemen jij en je klasgenoten allemaal een keer de leiderschapsrol op zich door een interactieve workshop te verzorgen voor de hele groep over een zelfgekozen boek over het thema leiderschap. Je formuleert individuele leerdoelen m.b.t. tot de verbinding met jezelf. De leeruitkomsten van deze module zijn de input voor het volgende semester.

Semester 2: Leiderschap in organisatie- en teamverband

In deze module gaan we verder op het thema verbindend leiderschap. In deze module ligt de nadruk op deel 2 en 3 van het boek Verbindend vermogen van Marco Buschman  “ In verbinding met de ander“ (deel 2) en “In verbinding met het team en de organisatie” (deel 3).

Opnieuw formuleer je je eigen leerdoelen. De leerdoelen zijn deels een verdieping van de leerdoelen uit semester 1 en worden aangevuld met leerdoelen op het gebied van verbindende vaardigheden met de ander en het team. Je werkt in deze module samen met je klasgenoten aan een magazine over het thema Verbinding. Deze samenwerkingsopdracht is geen doel op zich. Het samenwerkingsproces krijgt de nadruk. Elke bijeenkomst is er een redactievergadering waarin jullie samenwerken aan het magazine. De vergadering wordt geobserveerd door de trainers en er is een nabespreking op basis van die observaties en op basis van de leerdoelen van de individuele deelnemers. Het doel is om in de rol van deelnemer aan een samenwerkingsopdracht oog en oor te krijgen voor wat er nodig is om een succesvol team te zijn en welke verbindende interventies je kunt toepassen om ervoor te zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen. Inzicht in samenwerkingsprocessen is noodzakelijk om in de toekomst leiding te kunnen geven aan succesvolle teams. We werken met de Cirkel van Verbinding, een model dat is gebaseerd op de Piramide van Lencioni.

Ook is er in deze module aandacht voor intervisie. Je brengt casuïstiek in vanuit de (bijv. stage-) beroepspraktijk en/of je privésituatie.