HAN Talent Academy
Toolbar
header foto

Professional Excellence

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven gaan heel snel. Als je afstudeert is de kennis die je in jaar 1 hebt opgedaan alweer deels verouderd. Bij de TA proberen we jou, als aankomende professional, vooral klaar te stomen om flexibel en robuust te zijn in dit snel veranderende speelveld.

Flexibel en robuust, wat bedoelen we dan?

Flexibel: je kunt als professional moeiteloos meebewegen met de ontwikkelingen om je heen.
Robuust: jij laat je de kop niet gek maken, je weet wat je waard bent en hoe je je kwaliteiten kunt benutten om in elke situatie het beste uit jezelf en anderen te halen.

Hoe doen we dat?

In de Professional Excellence Track krijg je een gereedschapskist mee waar bovengemiddelde kennis en vaardigheden in zitten om:

  • te kunnen uitblinken in een innovatieve context;
  • te kunnen samenwerken met mensen uit andere disciplines;
  • 'transdisciplinair’ te kunnen denken, dus niet alleen denken vanuit je eigen vakgebied maar over verschillende vakgebieden heen.

Onderwerpen waar je dan aan moet denken zijn o.a. zelfleiderschap, reflectief vermogen, communicatie, anderen inspireren, ‘vakmanschap’ en vakinhoud overstijgend denken. 

Kortom, we helpen je een excellente professional te worden.