HAN Talent Academy
header foto

Jaar 1: vakken eerste 3 trimesters

In het eerste jaar, de eerste 3 trimesters van de Talent Academy heb je verschillende keuzemogelijkheden en keuze momenten. Je vindt hier meer informatie over wat die keuzes dan inhouden. Wat mag je verwachten? 

Applied Business Research

Trimester 1, keuze A

Onderzoek doen is antwoord op vragen zoeken. En vragen hebben organisaties volop: is deze innovatie kansrijk? Waarom bereiken we onze doelgroep niet? Hoe interessant zijn wij voor pas afgestudeerde professionals? Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners met de gemeente mee willen denken over de wijk? In deze module verdiepen we ons in verschillende manieren om antwoorden te krijgen op een praktijkvraag. Aan de hand van een concreet praktijkgericht onderzoeksproject krijg je inzicht in verschillende, multidisciplinaire onderzoeksmethoden: wat houden de verschillende methoden in, wat zijn de voor- en nadelen, wanneer kun je ze het beste gebruiken? En hoe krijg je je bevindingen op een complete en begrijpelijke manier over de bühne? Aan het eind van de module heb je een goed gevulde gereedschapskist waarmee je elke organisatievraag te lijf kunt en klaar bent om organisaties verder te helpen. 

Big Data Analytics

Trimester 1, keuze B

Elke organisatie kan meer waarde creëren op basis van (big) data. Het verzamelen en analyseren van data geeft belangrijke inzichten in wie interessante doelgroepen zijn of kunnen worden, welke innovaties kansrijk zijn, en hoe een organisatie efficiënt en effectief kan opereren. In deze module staat (big) data centraal: wat houdt het in, en hoe kun je het gebruiken? Je doet in multidisciplinaire groepjes een praktijkgericht data-analyseproject voor een opdrachtgever op basis van data van de opdrachtgever. Er worden verschillende (statistische) analysetechnieken behandeld. Wees niet bang, data analyseren kun je leren!

Communicatie en Samenwerking

Trimester 2, keuze A

We gaan in deze module naar de kern van ‘Human Communication’. Je leert om samen te werken in complexe situaties en hoe je daarbij in contact kunt blijven met elkaar en gedragen besluiten kunt nemen. Ook als het lastig wordt.

Na deze module zie jij een conflict op de werkvloer als groei en kans en heb je de nieuwste tools in huis om deze te lijf te gaan. Je persoonlijk leiderschap zal hierdoor toenemen  

Complexity & Uncertainty

Trimester 2, keuze B

Wordt ons werk in de toekomst overgenomen door robots? Reizen we straks in autonome voertuigen? Hoe geven we onze leefomgeving vorm waarin we te maken hebben toenemende klimaatveranderingen? En hoe kunnen we omgaan met voortdurende onzekerheid over het Coronavirus en de (economische) gevolgen hiervan voor de samenleving? Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met problemen en vraagstukken die steeds complexer worden. Hoe kun je hier als organisatie succesvol mee omgaan?

Deze vraag staat centraal in deze module. Gezamenlijk onderzoeken we wat je als organisatie nodig hebt om hier succesvol te zijn in een complexe en onzekere wereld. We verdiepen gezamenlijk theoretische concepten en deze ga je tegelijkertijd toetsen in de praktijk. Dit doe je door met een groepje een workshop te faciliteren in een bedrijf. Je helpt het team om vast te stellen hoe goed ze zijn voorbereid op onzekerheid en complexiteit en geeft een advies om de fitheid van de organisatie te verbeteren.

Innovatie in de Praktijk

Trimester 3

De afgelopen maanden hebben vele organisaties ervaren hoe het is om om te gaan met grote onzekerheden omwille van het coronavirus. Dit is wat we in innovatieliteratuur ‘disruptive innovation’ noemen. Disruptive innovation is ontwrichtend, omdat bestaande zekerheden ineens niet meer zo zeker zijn. Ondanks dat onzekerheden moeilijk zijn om mee om te gaan, laat de geschiedenis ook zien dat het leidt tot veel nieuwe innovaties. We zien dit nu al op allerlei terreinen ontstaan. Binnen een maand waren er nieuwe bedrijven opgezet die mondkapjes zijn gaan produceren, vrijwilligers hebben online diensten opgezet om ouderen te helpen met boodschappen doen, theaters en restaurants hebben in enkele maanden geheel nieuwe diensten ontwikkeld.

Waarom moeten we eigenlijk innoveren? en wat is eigenlijk? En hoe kun je tot succesvolle innovaties komen? Deze vragen staan centraal in deze module. Je gaat in deze module aan de slag met een innovatieproject voor een externe opdrachtgever. Je leert hierin hoe je dit innovatieproject een stap verder kan brengen, aan de hand van Design Thinkingstechnieken en ervaart hoe het is om te innoveren! Creativiteit, ondernemerschap en een onderzoekende houding staan hierin centraal.

Jaar 2: Academic Track (keuze A)

Als je de TA volgt en kiest voor de Academic Track, kun je voor een aantal bedrijfskundige, economische en communicatie-masters bij de Radboud Universiteit de verplichte pre-master overslaan.   Lees meer...

Jaar 2: Professional Excellence (keuze B)

Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en daarbuiten gaan heel snel. Bij de TA proberen we jou, als aankomende professional, vooral klaar te stomen om flexibel en robuust te zijn in dit snel veranderende speelveld. Hoe geef je daarbij leiding aan jezelf en aan anderen? Hoe kom jij het beste tot je recht in elke situatie?   Lees meer...