Actueel | Slotconferentie HAN Werkplekleren

Kom ook naar de slotconferentie van HAN Werkplekleren op 30 november 2017! U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur in Nijmegen.Tijdens de bijeenkomst staat de 'agency' van werkplekleerders centraal.Hoe ondersteunt een opleiding de ontwikkeling van zelfregie en welke rol zien werkgevers voor zichzelf weggelegd?

Startende professionals hebben zelfregulerend vermogen nodig om staande te blijven in een dynamische samenleving. Hiermee kunnen ze hun eigen ontwikkeling ter hand (blijven) nemen. Werkplekleren vraagt van professionals dat ze de leermogelijkheden en leerrijke taken op de werkplek benutten. Maar ook dat ze zelf formele en informele begeleiding organiseren.
Dat vermogen wordt 'agency' genoemd in de literatuur over werkplekleren.

Student aan het roer

De deelnemer staat steeds meer zelf aan het roer. De rol van de opleiding verandert van sturing, via scaffolding naar coaching. Zelfregulering als rode draad bij de inrichting van werkplekleren in voltijd- en deeltijdcurricula is dus van belang.

Voor wie is dit interessant?

Docenten, studenten, beleidsmedewerkers en management zijn van harte uitgenodigd!

Programma

  • 14.30 Inloop met koffie en thee
  • 15.00 Welkom
  • 15.10 Keynote van Robert Berends, manager Human Resources bij Alliander, over zelfsturing vanuit het perspectief van HR en een leven lang leren.
  • 15.40 Presentatie resultaten onderzoek HAN Werkplekleren naar agency bij startende professionals (afgestudeerd aan de HAN) met 2 3 jaar werkervaring. Dit onderzoek is uitgevoerd met tweedejaars opleidingskunde student (VT en DT) als partner.
  • 16.00 Dialoog met deelnemers, studenten en sprekers
  • 16.45 Borrel en uitwisseling van projectresultaten

Locatie

Nijmegen, Kapittelweg 35
I/O-gebouw Educatie
Collegezaal -1.16 & kantine

Meld u aan via www.han.nl