Hoe | De CIMO-aanpak

HAN Werkplekleren ondersteunt in het herontwerpproces van werkplekleren binnen opleidingen. Dat doen we door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar uw context, met concrete tools die u helpen de kwaliteit van het werkplekleren te verbeteren en een systematische aanpak voor monitoring om na te gaan of het (her)ontwerp ook leidt tot gewenste opbrengsten. Daarvoor hanteren we de CIMO-aanpak. Wat die aanpak uniek maakt, leest u hier.

Systematisch onderwijs ontwerpen met de CIMO-aanpak

De CIMO-aanpak is een werkwijze om systematisch onderwijs te ontwerpen (evidence informed). Deze manier van werken komt oorspronkelijk uit de wereld van ontwerponderzoek (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008) en gaat uit van het doorlopen van 4 stappen: context-interventie-mechanismen-outcome (CIMO).

 1. In kaart brengen van de problematische context
  Een gerichte analyse om voor uw opleiding in kaart te brengen op welke punten de kwaliteit van werkplekleren beter kan.
 2. Ontwikkelen van een interventie
  Ontwerpen van een gerichte actie om een (of meerdere) verbeterpunten uit stap 1 aan te pakken. Hierbij maken we gebruik van opbrengsten uit wetenschappelijk onderzoek die we vertalen naar de context van uw opleiding.
 3. Identificeren van mechanismen
  Een interventie lokt bepaalde processen uit. We maken een monitoringsplan om deze processen, of mechanismen, te volgen (lees meten). Deze monitoring kan leiden tot bijstelling van de interventie (terug naar stap 2) en levert input voor stap 4, namelijk:
 4. Een onderbouwde voorspelling over outcomes
  Worden de gewenste uitkomst ook bereikt? De monitoring uit stap 3 levert een dataset op waarmee u samen de effectiviteit van de interventie kunt beoordelen.

CIMO-expertimenten toetsen

Onderzoekers van HAN Werkplekleren toetsen de CIMO-experimenten die zij samen met partners uitvoeren aan de uitkomsten van overkoepelende studies over werkplekeren (gericht op de intake, begeleiden en beoordelen, cocreatie en responsiviteit). Zo draagt elk experiment bij aan kennisontwikkeling over werkplekeren.