Werkplekleren

Werkplekleren vormt een belangrijk deel van de opleidingen binnen de HAN. Voor de ontwikkeling van de nieuwe deeltijdopleidingen door de HAN, is werkplekleren aangewezen als 1 van de 3 bepalende onderdelen van 'de blend', naast het online aanbod en het contactonderwijs.

Wat is werkplekleren?

Een gangbare definitie van werkplekleren is: ‘Leren dat plaatsvindt in reŽle arbeidssituaties als leeromgeving en met werkelijke problemen uit de arbeidspraktijk als leerobject’. Werkplekleren heeft duidelijk een ander karakter dan ‘schools’ leren. Het wordt vaak getypeerd als informeel leren. Werkplekleren is niet vooraf gepland, en is gestructureerd vanuit vooraf bepaalde leerdoelen. Als je al over doelen kunt spreken, gaat het om doelen die in het verlengde liggen van werkdoelen: verhoogde kwaliteit of verbeteren van de productiviteit. In werkplekleren ligt de nadruk vooral op het sociaal proces dat maakt dat een lerende volwaardig lid van een professionele gemeenschap kan worden.

Een andere manier van leren

Werkplekleren vraagt dan ook een andere aanpak dan gebruikelijk in contactonderwijs. Als studenten op een werkplek leren, is er vanuit de opleiding geen tot slecht zicht op het leerproces. Daarnaast biedt iedere werkplek een unieke set aan leermogelijkheden. Daarom is het belangrijk om vooraf het leerpotentieel van een werkplek in kaart te brengen en te zorgen voor een goede match tussen werkplek en student. Dit noemen we de intakefase. Ook vraagt werkplekleren andere vormen van begeleiden en beoordelen. Tot slot is nauwe samenwerking, of co-creatie, met het werkveld belangrijk.

Werken aan een goede kwaliteit van werkplekleren

Hoe kun je intake, begeleiding, beoordeling en co-creatie goed vormgeven? Het team HAN Werkplekleren verricht praktijkgericht onderzoek naar werkplekleren en is gestart met de vorming van een professionele leergemeenschap die kennis deelt over werkplekleren. De projectgroep ontwikkelt daarmee inzichten en praktische tools voor opleidingen om de kwaliteit van werkplekleren te vergroten. Deze zijn terug te vinden op deze website. Interesse voor samenwerking? Neem dan contact op met HAN Werkplekleren.