Beoordelen

Leren op de werkplek is een belangrijk hulpmiddel voor het ontwikkelen van beroepsbekwaamheid. In alle opleidingen van de HAN heeft werkplekleren dan ook een prominente plek. Opleidingen vragen zich af hoe ze het werkplekleren op een valide, betrouwbare én haalbare manier kunnen beoordelen. HAN Werkplekleren heeft de kennis in huis om u verder te helpen met de toetsing en beoordeling, of bestaande toetsing en beoordeling van werkplekleren 'tegen het licht te houden'.

Hoe beoordeel ik het werkplekleren als ik zelf niet op de werkplek aanwezig ben? Hoe zorg ik ervoor dat de praktijkbegeleider waardevolle en objectieve informatie geeft over de prestaties van de student? Kun je werkplekleren ook buiten de werkplek beoordelen, en zo ja hoe? Hoe zorg ik ervoor dat het toetsen en beoordelen optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van studenten?

U krijgt, op basis van de literatuur die HAN Werkplekleren u aan kan reiken, zicht op de belangrijke uitgangspunten voor het beoordelen van werkplekleren en de toetsvormen die u daarbij kunt gebruiken. Belangwekkende bronnen zijn samengevat en vertaald in ontwerprichtlijnen voor het formatief en summatief beoordelen van het werkplekleren. Omdat de context en het object van beoordelen de vormgeving van de toetsing en beoordeling beďnvloeden, bieden de aangeboden materialen geen pasklare recepten of antwoorden. 

Weten hoe u dit praktisch toepast?