Beoordelen | Theorie

Hoe beoordeel ik het werkplekleren als ik niet zelf op de werkplek aanwezig ben? Hoe zorg ik ervoor dat de praktijkbegeleider waardevolle en objectieve informatie geeft over de prestaties van de student? Kun je werkplekleren ook buiten de werkplek beoordelen? Dit zijn vragen die leven bij opleidingen rondom beoordeling van werkplekleren. In de theorie vindt u richtlijnen en handvatten die u op weg helpen.

Beoordelen van werkplekleren