Cocreatie

Werkplekleren vraagt om nauwe samenwerking tussen school en bedrijf. In de praktijk blijkt goede samenwerking nog niet zo eenvoudig te realiseren. Partijen moeten elkaar vinden, maar hoe gaat dat en onder welke voorwaarden? Hoe geeft u samenwerking onderwijs-werkveld vorm? Hier zijn geen pasklare antwoorden of werkwijzen voor. HAN Werkplekleren biedt u wel een aantal inzichten en instrumenten die helpen het onderhandelingsproces met uw werkveld beter te begrijpen waardoor u meer grip op de samenwerking krijgt.

Samenwerken met uw werkveld roept vragen op

Ongeacht in welk hbo-werkveld u opereert, opleiders hebben vragen zoals: op welk niveau in betrokken organisaties moet de samenwerking met het werkveld gestalte krijgen en met welke mate van wederzijdse afstemming en organisatorische integratie? Wat levert de samenwerking op voor betrokken partijen en het samenwerkingsverband als geheel? En hoe krijgt de samenwerking een duurzaam karakter?

Een proces dat vraagt om continue aandacht

De vormgeving van de samenwerking is tijd- en contextgebonden: het verschilt per samenwerkingsverband en is resultaat van lokale onderhandeling tussen betrokken partijen. Dit onderhandelingsproces is nooit af, maar vraagt voortdurend aandacht omdat de samenstelling van het samenwerkingsverband – in personen en organisaties – verandert en omdat condities in de loop van de tijd veranderen.