Cocreatie | Instrumenten

Checklist comakership

Is helder wat de gezamenlijke ambitie is? (instroom, vakmanschap, kennisontwikkeling)

 • Is helder wat de verschillende belangen van de partners zijn?
 • Locatie: waar positioneer je de leeromgeving?
 • Wie zijn de partners (aantal, omvang, sector)?
 • Hulpbronnen: wie brengt wat in termen van
  - Geld
  - Fysieke middelen
  - Mensen
  - Organisatorische middelen
 • Is de inbrengcomplementairof overlappend?
 • Wat is de gewenste intensiteit en duur van de samenwerking?
 • Regie en sturing
 • Zijn er verbindingen op zowel strategisch, tactisch en uitvoerend niveau georganiseerd?
 • Mate van ondernemerschap: welk financieringsmodel? (publiek/privaat)

Bron:

Smulders, H & Hoeve, A. (2012). Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. ‘s-Hertogenbosch: ecbo.