Intake

Werkplekleren in het hbo verbeteren vraagt om een specifieke aanpak. Als studenten op een werkplek leren, is er vanuit de opleiding vaak geen tot slecht zicht op het leerproces. Bovendien biedt iedere werkplek weer een unieke set aan leermogelijkheden. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een goede match tussen werkplek en student en opleiding tijdens de intakefase. Hoe doet u dat als opleiding binnen de HAN? Met HAN Werkplekleren!

De driehoek centraal

De werkplek, de lerende en het curriculum spelen staan met elkaar in verbinding als het gaat om werkplekleren: ze vormen relaties. Om een werkplek te analyseren en een ontwerp te maken voor effectief werkplekleren, is een focus op alle drie de partijen van belang. Alleen dan kan een student op een werkplek optimaal zijn beroepsvaardigheden gebruiken en doorontwikkelen.

 • Student (lerende)
  De student is de bepalende factor in de unieke match tussen student, werkplek en curriculum. Elke student is anders, daarom is het van belang dat u bij elke student een nieuwe inschatting maakt of de werkplek aansluit bij de student (en curriculum). Elke student brengt eigen voorkennis met zich mee en persoonlijke kenmerken als motivatie en doortastendheid.
 • Werkplek (organisatie)
  De werkplek is de plek waar de student geconfronteerd wordt met complexe authentieke situaties.
  De taken die de student er mo zijn in grote lijnen vooraf bekend, maar ook opleiders moeten hierin inzicht hebben. Denk daarbij niet alleen aande inhoud, echtheid, samenwerking, variatie, maar ook aan het ontwikkelingsgerichte karakter van de werkzaamheden, de didactische vormgeving, en het praktische aspecten en het contact tussen de opleiding en de organisatie waar een student leert op een werkplek.
 • Opleiding (curriculum)
  Het curriculum is bepalend voor de leerdoelen, competenties en eisen die worden gesteld vanuit de opleiding. U als opleider wil er zeker van zijn dat studenten de vereiste eindkwalificaties en competenties behalen, dat studenten op de goede plek leren en dat de studenten het maximale kunnen bereiken.

Is er een match?

U wilt toch ook kunnen vaststellen of de match tussen de drie partijen optimaal is? Alleen als het leerpotentieel en persoonlijke eigenschappen, de werkplek en de taken en de competenties goed in kaart zijn gebracht, kunt u als opleider goed beoordelen of de match tussen student, organisatie met de werkplek en de opleiding met haar curriculum goed is. Maar hoe doet u dat? HAN Werkplekleren biedt u de oplossing.