Intake | Instrumenten

Werkplekscan

Om te bepalen of een leerwerkomgeving goed matcht met de student en de opleiding (curriculum) kunt u HAN Werkplekleren inschakelen om in cocreatie een Werkplekscan te ontwikkelen. Hiermee heeft u een concreet praktisch instrument in handen als opleider om werkplekleren te verbeteren binnen uw opleiding.

Op zoek naar een match

De werkplek, de lerende en het curriculum spelen staan met elkaar in verbinding als het gaat om werkplekleren: ze vormen relaties. Om een werkplek te analyseren en een ontwerp te maken voor effectief werkplekleren, is een focus op alle drie de partijen (werkplek, student en curriculum) van belang. Alleen dan kan een student beroepsvaardigheden gebruiken en doorontwikkelen.

Concrete handvaten

HAN Werkplekleren ontwikkelt samen met u een concreet instrument (in de vorm van een checklist). Hiermee kunt u een goede match stimuleren tussen de lerende en de werkplek waarbij er een optimale balans ontstaat tussen eisen, wensen, verwachtingen, activiteiten en inhoud vanuit de opleiding, de werkplek en de lerende (Timmermans, 2012).

De WerkplekScan

Uitgangspunt van de WerkplekScan is de ordening van Onstenk en Blokhuis (2003) die inzicht geeft op de verschillende vlakken die invloed hebben op de werkplek als leerplek. Wanneer u samen met HAN Werkplekleren een afgestemde WerkplekScan ontwikkelt, doorloopt u de volgende stappen:

 • Inventarisatie huidige werkplekscans en voor u belangrijke thema’s
  HAN Werkplekleren start door samen met u te kijken naar welke manieren u momenteel hanteert om een match te beoordelen. Zo ontstaat zicht op waar uw opleiding waarde aan hecht en welke factoren die invloed hebben op werkplekleren wel of geen aandacht krijgen. Ook geeft het een beeld naar hoe u kijkt naar de werkplek als leerplek en welke thema’s daarin voor uw opleiding van belang zijn. Dit beeld is van waarde bij het maken van een nieuwe manier van werken.
 • Conceptontwikkeling van uw WerkplekScan
  Een goed meetinstrument is valide: het meet wat u wilt meten. Daarom stelt u samen met onderzoekers in deze fase vast wat de meetbare variabelen zijn en hoe die geoperationaliseerd en gespecificeerd kunnen worden in indicatoren (aanwijzingen) op een absolute schaal. Alleen dan kunt u inzicht krijgen op waar hoog en laag gescoord wordt en waar de sterke en zwakke kanten zitten van een match. Hierbij houdt HAN Werkplekleren goed in de gaten of er daadwerkelijk gedrag wordt gemeten, en niet een mening of voorkeur (Brinkman, 2000).
 • Handvaten voor het gebruik in de praktijk
  Om te zorgen dat het meetinstrument goed afgestemd wordt op uw doelgroep en op een eenduidige heldere manier uitgevoerd door verschillende afnemers in uw team, ontwikkelt het team samen met u een werkprotocol met een heldere uitleg over de werking van de scan. Alleen dan kunnen resultaten voor betrouwbare analyses dienen.
 • Testen in de praktijk
  U gaat binnen uw opleiding aan de slag met de WerkplekScan. Uw feedback over het hanteren van het meetinstrument verzamelt u in deze periode. Na het terugkoppelen vormt uw input de basis voor het verder finetunen van de scan in de volgende fase.
 • (Indien nodig) Analyse en bijstelling
  HAN Werkplekleren analyseert uw feedback en verwerkt deze in een nieuwe versie die u kunt gebruiken voor een nieuwe testgroep.

Wat is uw rol in de ontwikkeling van de WerkplekScan?

Iedere opleiding is uniek en start vanuit een verschillend beginpunt. Samen met u kijken we naar hoe u op dit moment omgaat met werkplekleren en wat uw wensen zijn. Van daartuit start een samenwerkingsproces dat er - afhankelijk van veel factoren - verschillend uit kan zien. Vraag voor vragen gerust meer aan het Team HAN Werkplekleren.