Onderzoekscentrum Retail

Onderzoekscentrum Retail

Het Onderzoekscentrum Retail (OC Retail) is verbonden aan de opleiding Ondernemerschap& Retail Management (voorheen Small Business en Retail Management) en brengt docenten, studenten en werkveld bij elkaar door kennis te vergaren en te delen met onderwijs en werkveld.

Kennis vergaren

Er wordt onderzoek uitgevoerd door de studenten van de Minor Retail & Winkelmanagement: in multidisciplinaire teams voeren de studenten maatschappelijk relevante onderzoeken uit voor het (retail-)werkveld, waarbij zij begeleid worden door onderzoekers van het OC Retail.

Ook wordt er onderzoek uitgevoerd door groepen studenten van de opleiding Ondernemerschap& Retail Management (ORM) bij zelfstandige retailondernemers.

Tot slot kunnen ORM-studenten hun stage of afstudeeropdracht binnen het vakgebied Retail doen.

Kennis delen

Bovenstaande opdrachten en projecten leveren een schat aan onderzoeksinformatie op en als opdrachtgever ontvangt u natuurlijk een eindrapport. Het OC Retail wil echter van waarde zijn voor zoveel mogelijk regionale partijen in de retailbranche en wil daarom kennis breder teruggeven. De resultaten worden derhalve uitgewerkt in algemenere (geanonimiseerde) kennis, welke gedeeld wordt met het onderwijs en het werkveld.

Retail in de binnenstad