Onderzoekscentrum Retail

Kennis delen

De opdrachten en projecten leveren een schat aan informatie op. Het OC Retail wil van maatschappelijke waarde zijn voor zoveel mogelijk regionale partijen in de retailbranche en wil daarom kennis breed delen.

De resultaten van de minoronderzoeken worden door de onderzoekers van het OC Retail bewerkt en openbaar gemaakt via o.a. publicaties en lezingen. Bij de andere onderzoeken leveren studenten een specifiek resultaat voor het opdrachtgevende bedrijf. Daarbij wordt bekeken of de resultaten (geanonimiseerd) ook waardevol kunnen zijn voor andere spelers in het werkveld. Onderzoekers van het OC Retail zullen relevante resultaten in dat geval uitwerken in algemenere (geanonimiseerde) kennis, welke gedeeld wordt met het onderwijs en het werkveld.

Sinds november 2017 zijn we ook aangesloten bij het Retail Innovation Platform. Dit is hét platform van Hogescholen in Nederland voor praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie. Het doel van het platform is door bundeling en gecoördineerde uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar retail innovatie binnen lectoraten, kenniscentra en het onderwijs in het HBO, een structurele bijdrage leveren aan innovatie, concurrentiekracht en duurzaamheid van de Nederlandse retailsector. Door middel van verbinding met (organisaties uit) de Nederlandse retailsector en samenwerking met partners als TKI CLICKNL, Universiteiten en MBO’s, wil het platform de doorwerking van bevindingen en resultaten van onderzoek in de praktijk versterken. Kijk op www.retailinnovationplatform.com voor meer informatie.