Onderzoekscentrum Retail

Kennis vergaren

Er wordt op vier manieren kennis vergaard over en binnen retail.

Studentgroepen Minor Retail & Winkelmanagement

De studenten van de Minor Retail & Winkelmanagement volgen allerlei verschillende opleidingen (bijvoorbeeld CommerciŽle Economie, Bedrijfskunde, Food & Business) en daardoor vormen zij multidisciplinaire teams met een brede achtergrond. Zij voeren maatschappelijk relevante onderzoeken uit, voornamelijk op het gebied van binnenstadsmanagement. Dat doen zij voor opdrachtgevers zoals binnenstadsplatformen, winkeliers- en ondernemersverenigingen. Daarnaast kan het OC zelf de opdrachtgever van een onderzoek zijn.†

Opdrachtgevers zijn o.a. het Huis voor de Binnenstad Nijmegen, Platform Binnenstad Arnhem,†Platform De Nieuwe Winkelstraat, Centrummanagement Elst, Centrummanagement Beuningen, Centrummanagement Grave, Gemeente Doetinchem en Fruitdelta Rivierenland.

Studentgroepen Ondernemerschap & Retail Management

Dit betreft een project waarbij 2e-jaars studenten in groepjes aan de slag gaan voor een lokale, zelfstandige retailondernemer (winkelier) of horecaondernemer. De studenten voeren onderzoek uit vanuit een brede hoofdvraag: “Hoe kan deze onderneming (nog) succesvoller worden?”. Op basis van het eigen onderzoek wordt een interne analyse van het bedrijf en een externe analyse van de omgeving gemaakt. Hieruit volgt een drievoudig advies voor de ondernemer.†

Er hebben al meer dan vijftig ondernemers deelgenomen aan dit project en het blijkt een echte win-win constructie te zijn. Studenten zien de praktijk en leren van de ondernemer. De ondernemer krijgt een frisse blik op zijn bedrijf vanuit onderzoeksresultaten en actuele retailkennis van de studenten.

Stage student Ondernemerschap & Retail Management

Een 3e-jaarsstudent ORM kan stage lopen bij een retailbedrijf, waarbij de student gedurende 21 weken fulltime meewerkt. De student voert zelfstandig projecten uit en werkt operationeel mee om commerciŽle werkervaring op te doen.

Afstudeeropdracht student Ondernemerschap & Retail Management

Een 4e-jaarstudent kan een afstudeeropdracht doen bij een retailbedrijf. Een afstudeerder is full time bezig met een strategisch commercieel vraagstuk waarvoor zelfstandig onderzoek verricht wordt en dat uitgewerkt wordt in een commercieel beleidsplan.