Onderzoekscentrum Retail

Publicaties

Onderstaand vindt u publicaties van het Onderzoekscentrum Retail.

Onderzoek naar het niet-bezoeken van de binnenstad van Arnhem (januari 2019)

In Arnhem wordt regelmatig onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van de binnenstad, de zogeheten Binnenstadsmonitor. Deze geeft echter geen inzicht in de redenen waarom consumenten uit het verzorgingsgebied géén bezoek brengen aan de binnenstad van Arnhem. Daarom werd kwantitatief onderzocht waarom consumenten de voorkeur geven aan andere, omliggende binnensteden.

Waardering en wensen consument Huissen (januari 2019)

Verschillende kernen in de gemeente Lingewaard kampen met koopkrachtafvloeiing richting steden als Arnhem en Nijmegen. Door inzicht te krijgen in de waardering van het centrum van Huissen door de klant en in de wensen en behoeften die de klant heeft, kan beleid worden ontwikkeld waarmee de bezoekfrequentie, verblijfsduur en besteding van klanten verhoogd kan worden. Hetzelfde onderzoek vond gelijktijdig plaats in Gendt en Bemmel, waardoor ook ruimte was voor samenwerking en commerciële afstemming binnen de gemeente.

Waardering en wensen consument Bemmel (januari 2019)

Verschillende kernen in de gemeente Lingewaard kampen met koopkrachtafvloeiing richting steden als Arnhem en Nijmegen. Door inzicht te krijgen in de waardering van het centrum van Bemmel door de klant en in de wensen en behoeften die de klant heeft, kan beleid worden ontwikkeld waarmee de bezoekfrequentie, verblijfsduur en besteding van klanten verhoogd kan worden. Hetzelfde onderzoek vond gelijktijdig plaats in Gendt en Huissen, waardoor ook ruimte was voor samenwerking en commerciële afstemming binnen de gemeente.

Waardering en wensen consument Gendt (januari 2019)

Verschillende kernen in de gemeente Lingewaard kampen met koopkrachtafvloeiing richting steden als Arnhem en Nijmegen. Door inzicht te krijgen in de waardering van het centrum van Gendt door de klant en in de wensen en behoeften die de klant heeft, kan beleid worden ontwikkeld waarmee de bezoekfrequentie, verblijfsduur en besteding van klanten verhoogd kan worden. Hetzelfde onderzoek vond gelijktijdig plaats in Huissen en Bemmel, waardoor ook ruimte was voor samenwerking en commerciële afstemming binnen de gemeente.

Waardering en wensen consument Kerkdriel (januari 2019)

De Ondernemervereniging Kerkdriel wil graag meer consumenten naar het centrum van Kerkdriel trekken, hen meer beleving bieden en hun besteding verhogen. Om dit te bewerkstelligen is inzicht verschaft over in de waardering van het centrum door de huidige consument en in de wensen die deze consument heeft.

Small Data (juli 2018)

Binnen retail is ‘Big data’ al enkele jaren een veelbesproken begrip. Zelfstandige retailerondernemers hebben Small data: kleine hoeveelheden gedetailleerde informatie bedoeld die gemakkelijk op een reguliere computer geanalyseerd kunnen worden. Denk hierbij onder andere aan gegevens van klanten, informatie uit het kassasysteem en statistieken van social media.
Het doel van dit onderzoek is het oriënteren op Small data en doen van aanbevelingen aan de lokale retailondernemer over hoe hij Small data kan inzetten om zijn bedrijfsvoering te verbeteren en zijn doelgroep beter te bedienen.

(142.9K bytes)

Smart Binnenstad (juli 2018)

Een stuwende kracht achter recente en toekomstige verandering is de digitalisering van de samenleving. Daarbinnen spelen verschillende disruptieve SMART technologieën een rol.
Het doel van dit onderzoek is om een advies uit te brengen aan binnensteden en winkelgebieden over de toepassing van SMART technologieën teneinde de aantrekkelijkheid van de binnenstad te verhogen.

Online Verkoop (juli 2018)

Er is de afgelopen jaren talloze malen betoogd dat een retailer die alleen een fysieke winkel heeft, achterloopt. De consument wil multichannel, crosschannel en omnichannel winkelen en dus ‘moet’ ook de zelfstandige retailondernemer daarin mee. Maar het starten van een online verkoopkanaal kost veel tijd en levert niet altijd het gewenste resultaat op. Zelfstandige retailerondernemers worstelen daarom vaak met de vraag of het voor hen interessant is om te starten met een online verkoopkanaal. Het doel van dit onderzoek is om hen daarbij te adviseren.

 

Waardering en wensen consument Geldermalsen (juli 2018)

In 2016 heeft Geldermalsen het traject van Platform De Nieuwe Winkelstraat doorlopen. Eén van de speerpunten uit het actieplan dat in die tijd is opgeleverd, is klantkennis. Om de bezoekfrequentie, verblijfsduur en besteding van klanten te laten toenemen, is inzicht nodig in de waardering van het centrum door de klant en in de wensen en behoeften die de klant heeft. Met behulp van dit onderzoek is dit inzicht verschaft. 

  

Local Loyalty (januari 2018)

Al decennia lang kennen we loyaliteitssystemen zoals klantenkaarten. Retailers belonen hiermee de loyaliteit van hun klanten, proberen het koopgedrag van diezelfde klanten te beïnvloeden (bezoekfrequentie verhogen, besteding verhogen, etc.) en verzamelen big data.
Een nieuwe ontwikkeling op dit terrein is ‘local loyalty’. Hierbij wordt een loyaliteitsprogramma opgezet en gekoppeld aan een bepaald winkelgebied. Bij dit onderzoek zijn succes- en faalfactoren van lokale loyaliteitsprogramma’s in kaart gebracht.

(393.9K bytes)

                   

Evaluatie Centrummanagement Elst door ondernemers (januari 2018)

Het Centrum Management Elst (CME) is 2,5 jaar geleden opgericht en in 2020 (vijf jaar na de oprichting) zal een stemming plaatsvinden onder de centrumondernemers over de voortzetting van het CME op de huidige wijze. Voor CME is onderzocht of ondernemers tevreden zijn over de huidige activiteiten van CME en welke aanvullende wensen en behoeften er leven bij de ondernemers ten aanzien van het centrummanagement.

 

Waardering en wensen consument Beuningen (januari 2018)

Het Centrummanagement Beuningen heeft als hoofddoel om meer consumenten naar het centrum van Beuningen te trekken, hen langer te laten blijven en hun besteding te verhogen. Om dit te bewerkstelligen is inzicht verschaft over in de waardering van het centrum door de huidige consument en in de wensen die deze consument heeft.

   

Waardering en wensen consument Grave (januari 2018)

Het Centrummanagement Grave heeft als hoofddoel om meer consumenten naar het centrum van Grave te trekken, hen langer te laten blijven en hun besteding te verhogen. Dit onderzoek focust op de inwoners van de gemeente Grave: CMG wil graag de eigen inwoners meer binden aan het centrum. Om dit te bewerkstelligen is inzicht verschaft over de waardering van het centrum door de inwoners en in de wensen die deze consument heeft.

  

Samenwerking in winkelgebieden: Ondernemers (vervolg) (juni 2017)

In een eerder onderzoek (zie onder) werd een verkenning gedaan naar de meest voorkomende drempels die ondernemers ervaren bij samenwerking. Bij dit vervolgonderzoek lag de focus op het achterhalen hoe ondernemers overtuigd kunnen worden om met elkaar (nieuwe) samenwerkingen aan te gaan ten gunste van het economisch klimaat van hun winkelgebied.

 

Samenwerking in winkelgebieden: Filiaalbedrijven (juni 2017)

Om winkelgebieden succesvoller te maken is samenwerking tussen stakeholders in dat winkelgebied essentieel. Filiaalbedrijven zijn hierbij vaak de grote afwezigen terwijl zij wel over een toonaangevend aantal winkels in de binnenstad beschikken. Dit onderzoek heeft inzicht gecreëerd in hoeverre filiaalbedrijven belang hechten aan lokale betrokkenheid en samenwerking en in hoeverre de hoofdkantoren dit stimuleren en faciliteren bij hun filiaalmanagers.

  

Samenwerking in winkelgebieden: Vastgoed (juni 2017)

Een belangrijke groep stakeholders in de binnenstad zijn de vastgoedeigenaren. Hun invloed op leegstand en daarmee op het economisch maar ook maatschappelijk belang van de binnenstad is groot. In veel binnensteden zijn de vastgoedeigenaren (nog) niet verenigd of komt een vereniging met moeite tot stand. Dit belemmert de samenwerking met en betrokkenheid van deze partijen. In dit onderzoek is onderzoek gedaan naar het bevorderen van het verenigen van vastgoedeigenaren.

   

De rol van de smartphone in de customer journey (juni 2017)

De smartphone wordt door fysieke retailers soms gezien als een bedreiging. Ondernemers hebben als schrikbeeld dat de consument zich in de winkel laat informeren (showrooming) en daarna ter plekke op zijn/haar smartphone opzoekt waar het product (online) het goedkoopst te verkrijgen is. Maar hoe vaak komt zoiets werkelijk voor? Welke rol vervult die smartphone voor de consument tijdens de customer journey? En op welke manier kan de retailer dit juist positief benutten?

   

Motivatie van niet-bezoekers van Nijmegen (januari 2017)

In Nijmegen wordt om de twee jaar een omvangrijk onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van de binnenstad, de zogeheten Binnenstadsmonitor. Deze geeft echter geen inzicht in de redenen waarom consumenten uit het verzorgingsgebied géén bezoek brengen aan de binnenstad van Nijmegen. Daarom werd kwantitatief onderzocht waarom consumenten de voorkeur geven aan de binnensteden van Arnhem en Den Bosch boven Nijmegen.

   

Gastvrijheid in binnenstad Arnhem (januari 2017)

Gastvrijheid heeft een belangrijk aandeel in de aantrekkelijkheid van een binnenstad. Onder de inwoners van Arnhem werd een kwantitatief onderzoek gehouden naar de ervaren gastvrijheid in de binnenstad van Arnhem. Hierbij is gekozen voor een brede definitie van het begrip gastvrijheid; er is zowel gekeken naar klantcontact in winkels en horeca als naar factoren zoals aanbod van winkels en horeca, voorzieningen, parkeerbeleid, hygiëne, veiligheid en groen in de stad.

   

Samenwerking in winkelgebieden: Ondernemers (januari 2017)

Om winkelgebieden succesvoller te maken is samenwerking tussen stakeholders in dat winkelgebied essentieel. Die samenwerking verloopt bij ondernemers vaak moeizaam. Door kwalitatief onderzoek onder centrumondernemers is inzicht verkregen in de drempels die zich voordoen bij samenwerking.

   

Succesfactoren van Blurring (januari 2017)

Bij blurring gaat het om het combineren van aanbod uit verschillende branches in één ruimte, om het vervagen van grenzen tussen traditionele formats van retail, horeca en/of dienstverlening. Veel ondernemers experimenteren hiermee. Welke factoren zijn daarbij belangrijk voor succes? En waar zitten de risico’s?

(382.0K bytes)