HAN
HAN
Alumni CTO - Creatieve Therapie

Wil je verdieping in vaktherapie? Volg een mastermodule!

De Master of Arts Therapies is omgedoopt naar Master Vaktherapie. Per september 2019 zal deze NVAO geaccrediteerde masteropleiding starten in Nijmegen bij de HAN.

Deze master wordt bekostigd door het ministerie van OC&W. Dit betekent dat het collegegeld drastisch gereduceerd wordt, omdat de masteropleiding vanaf september 2019 tegen wettelijk collegegeld kan worden aangeboden. De opleiding omvat 60 ECTS.

Afgestudeerde bachelorstudenten kunnen nu meteen doorstromen, maar moeten wel voor 8 uur per week een werkcontext hebben of een baan als vaktherapeut waarbij opdrachten van de opleiding uitgevoerd kunnen worden.