Themasite Academie Diedenoort Facility Management

DAN: doel en missie

Het Diedenoort AlumniNetwerk is bedoeld om oud-Diedenoorters met elkaar en met de opleiding in contact te brengen en te houden. Maar daarnaast ook om nieuwe kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook om gewoon gezellig bij te praten.

Missie

Bij de oprichting van het netwerk in 1999 heeft de toenmalige Raad van Advies de missie van het DAN geformuleerd:

Het DAN stelt zich ten doel de contacten tussen de oud-studenten van Academie Diedenoort onderling alsook het contact tussen de academie en de oud-studenten te bevorderen. Het DAN wil zijn leden de gelegenheid bieden te netwerken, kennis op het gebied van Facilitaire Dienstverlening te vergroten en elkaar op informele manier te ontmoeten. Om dit te bereiken zal het DAN, in nauwe samenwerking met Academie Diedenoort, verschillende activiteiten organiseren.

Relatie Academie Diedenoort

Het DAN HAN wordt ondersteund door Academie Diedenoort.†De docenten Lenie Hoogendijk en Luuk†Aalbers†coŲrdineren de activiteiten van†het DAN. †Daarnaast stelt Diedenoort ruimte ter beschikking en faciliteiten ten behoeve van vergaderingen, bijeenkomsten en/of congressen voor de leden. Het gebruik van ruimte en overige faciliteiten geldt uiteraard alleen voor de leden van het DAN en voor activiteiten in het kader van het DAN.

Jaarplanning

Het DAN HAN beheert voor haar leden een website, inclusief de Smoelensite (www.diedenoortalumni.nl). Daarnaast streeft het DAN ernaar jaarlijks een congres/seminar te organiseren voor de leden. Twee keer per jaar staat een themabijeenkomst en/of bedrijfsbezoek gepland. Dit aantal kan - al naar gelang de mogelijkheden – variŽren.†

Bij de informatieve bijeenkomsten probeert het DAN een zo breed mogelijk kennisaanbod te creŽren. Het uitgangspunt is immers dat zoveel mogelijk leden moeten kunnen profiteren van activiteiten. Leden kunnen echter ook op eigen initiatief voor een kleinere of meer selecte groep leden, in overleg met de opleiding, ruimten gebruiken om discussie- of vergadermomenten te houden.

Naast al deze informatieve bijeenkomsten zal het DAN een keer per jaar een feest of borrel organiseren, al dan niet in combinatie met een themabijeenkomst.

Kortom: het DAN zal het volgende voor de leden betekenen:
•† Congres/seminar (1 x per jaar of per twee jaar)
•† Informatieve bijeenkomsten (bedrijfsbezoeken, discussie-bijeenkomsten e.d.)
•† Feest/Borrel 1 x per jaar
•† Up to date smoelensite op de website
•† Website met informatie over het DAN en de geplande/georganiseerde activiteiten, nieuwsbrief, Diedenoortnieuws etc.
• … nader in te vullen, bijvoorbeeld specifieke bijscholing, interessante kortingen op boeken, andere congressen e.d.

Wat betekent het lidmaatschap voor jou?

► Jij kunt contacten opdoen om je te oriŽnteren op de arbeidsmarkt.
††††† Wellicht rolt er voor jou dan wel een baan uit?!
► Je leert FM-ers kennen met ervaring op verschillende vakgebieden die je om advies
†††† kunt vragen.

► Je kunt je kennis over nieuwe ontwikkelingen op jouw vakgebied uitbreiden.

En nog meer … want hoe groter het Diedenoort AlumniNetwerk wordt, hoe meer het jou te bieden heeft.