Themasite Academie Diedenoort Facility Management

Zo maak je een facilitair plan

Auteurs: Ronald Beckers en Vera Roelofs
www.zomaakjeeenfacilitairplan.noordhoff.nl

 

De wereld om ons heen verandert heel snel. Bedrijven spelen daarop in en het is dus niet meer dan logisch dat ook facilitaire organisaties zich constant moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat ze het kernproces optimaal blijven ondersteunen.

Er is een degelijk plan nodig om zo alle facilitaire services in een organisatie vlekkeloos te laten verlopen. Het boek ‘zo maak je een facilitair plan’ beschrijft acht stappen om zo’n plan op te stellen. Het ‘experience based’ plan is ontwikkeld om facilitaire studenten en professionals een structuur te bieden voor het in kaart brengen van (on)mogelijkheden en het maken van keuzes bij het opzetten of verbeteren van een facilitaire organisatie.

Het is vervelend, maar veel van je facilitaire klanten realiseren zich pas dat er een facilitaire organisatie bestaat als op dat front iets mis gaat. Met behulp van de 8 stappen is het als facility manager mogelijk om te werken aan een facilitair plan waarmee de processen, diensten en services onder de loep worden genomen en kunnen worden verbeterd. Het doorlopen van de stappen om te komen tot het facilitair plan biedt de facility manager een handig hulpmiddel om de voorwaardenscheppende processen en middelen tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. Daarbij komt dat een (kantoor)organisatie gemiddeld één keer in de zeven jaar verhuist. Ook dat is zo’n moment waarbij het stappenplan een handige leidraad biedt om tot de invulling te komen van alle belangrijke facilitaire voorzieningen in het nieuwe gebouw.

Door de stappen systematisch aan te pakken en integraal op te nemen in een facilitair plan, kan je jezelf als facilitaire organisatie zo organiseren en profileren dat er zo weinig mogelijk mis gaat, hetgeen weer leidt tot tevreden klanten!

De onderstaande link laat de kaft van het boek zien.