HAN
HAN
Circulaire Oogst

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Inhoudelijke vragen/opmerkingen
Frank Croes, coördinator minor Circulaire Economie
Frank.Croes@han.nl
06 55 78 31 63

Organisatorische  vragen/opmerkingen
Maida Iriskic
Maida.Iriskic@han.nl

Samenwerking

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door studievereniging SV CEnter en door Circles, een gesubsidieerd programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.