HAN Complimentkaarten

Meervoudige intelligenties

De complimenten op de kaarten zijn geļnspireerd op de meervoudige intelligenties van Gardner.

Intelligentie volgens Gardner

Gardner ziet intelligentie als een set mogelijkheden om:

 • Op een bepaald gebied goed te presteren
 • Om problemen op te lossen, zaken die je dwars zitten of interesseren
 • Om iets te maken, een of ander product, iets uit te vinden, te ontwerpen, schrijven, componeren, dat van waarde is in minstens één cultuur

Intelligentie volgens HAN Opleidingskunde

Vanuit HAN Opleidingskunde vinden we het een mooie gedachten om een compliment te kunnen geven die te maken heeft met een intelligentie. De voorbeelden van de complimenten zijn een inspiratiebron voor hoe je kijkt naar anderen, een ander waardeert. En leer je weer van elke situatie.

Hierdoor kun je echt het verschil maken in het leven van jezelf en anderen!
Mocht de situatie al inspirerend genoeg zijn, dan biedt de complimentenkaartenset ook de mogelijkheid om zelf een compliment te schrijven, passend bij de meervoudige intelligentie.

Hieronder volgt een kort overzicht wat het betekent als mensen sterk ontwikkelt zijn in een bepaalde intelligentie:

Logisch-mathematische intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde logisch-mathematische intelligentie:

 • Houden ervan problemen op te lossen
 • Passen logica makkelijk toe
 • Werken graag met getallen
 • Zijn goed in het herkennen van patronen
 • Kunnen goed ordenen en redeneren
 • Maken gebruik van schema’s en symbolen

Muzikaal-ritmische intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde muzikaal-ritmische intelligentie:

 • Kunnen goed zingen of een instrument bespelen
 • Bewegen graag op ritmes
 • Horen de structuur en het ritme in de muziek
 • Houden van rijmende of muzikale ezelsbruggetjes
 • Schrikken van harde geluiden

Verbaal-linguļstische intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde verbaal-linguļstische intelligentie:

 • Houden van taal en woordspelletjes
 • Houden van lezen en schrijven
 • Luisteren graag naar verhalen
 • Maken graag aantekeningen
 • Hebben een rijke woordenschat
 • Houden van discussiėren

Intrapersoonlijke intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie:

 • Zijn geļnteresseerd in eigen ontwikkeling
 • Werken graag zelfstandig
 • Zijn erg zelfbewust
 • Betrekken graag zaken op zichzelf
 • Houden van stilte en alleen zijn
 • Willen standpunten van alle kanten kritisch bekijken

Lichamelijk-kinestetische intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde lichamelijk-kinestetische intelligentie:

 • Gebruiken gebaren en bewegingen om te communiceren
 • Willen graag dingen aanraken
 • Zijn meestal sportief of actief
 • Willen graag dingen doen en uitproberen
 • Hebben een goede oog-hand-coördinatie
 • Verbeteren hun concentratie door bewegen

Interpersoonlijke intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke intelligentie:

 • Zijn gevoelig voor stemmingen van anderen
 • Zijn goed in het leggen van contacten
 • Vinden het leuk om met anderen opdrachten uit te voeren
 • Bemiddelen bij conflicten
 • Leven sterk met anderen mee
 • Letten goed op non-verbale signalen

Naturalistische intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde naturalistische intelligentie:

 • Voelen zich thuis in de natuur
 • Zijn milieubewust
 • Kunnen goed observeren en rubriceren
 • Vinden daglicht in de werkomgeving belangrijk
 • Zijn echte verzamelaars
 • Hebben oog voor details

Visueel-ruimtelijke intelligentie

Mensen met een sterk ontwikkelde visueel-ruimtelijke intelligentie:

 • Kunnen goed beelden in hun hoofd creėren
 • Onthouden goed wat ze gezien hebben
 • Kunnen goed kaartlezen
 • Hebben een levendige fantasie
 • Kijken graag naar een voorbeeld
 • Zijn gevoelig voor kleurencombinaties

Bestellen

De HAN Complimentenkaarten horen thuis in de toolkit van iedere trainer, coach of opleidingskundige! Bestel ze daarom nu.   Bestel de HAN Complimentkaarten