HAN Centrum voor Ondernemerschap

Best2Practice

Op vele plaatsen binnen de HAN vindt onderzoek plaats; binnen lectoraten, kenniscentra of Centres of Expertise. Onderzoek, dat zich de komende jaren – conform het Instellingsplan 2016-2020 – vooral zal toespitsen op Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Industry. Het resultaat hiervan krijgt pas waarde wanneer het wordt gedeeld (valorisatie).

In het geval er sprake blijkt van commerciële waarde, ontstaat er een mogelijkheid tot exploitatie. Deze activiteit ligt echter ver van de kernopdracht van de HAN; de risico’s van het ondernemerschap rijmen niet met de wijze waarop wij als kennisinstelling zijn gefinancierd. Het ligt daarom voor de hand dat deze exploitatie buiten de HAN zal moeten plaatsvinden. Dat kan door samenwerking met een bestaand bedrijf of door oprichting van een nieuw bedrijf. En zowel bij aanvang van het onderzoek (door bijv. het opzetten van een Publiek Private Samenwerking) als bij afronding van het onderzoek.

HAN CvVO helpt je verder op de markt

Dit proces, van gereedmaken voor exploitatie, wordt aangeduid met de term ‘Business Development’. Business Development behoort tot het takenpakket van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap. Wij kunnen o.a. helpen bij het uitwerken van het businessplan, het beschermen van het idee, het zoeken naar financiering of het vinden van de juiste partner.

Lees meer in de informatiefolder.

Team

Het team Business Development bestaat uit:

  • Sylvia Bronkhorst
  • Einte Visser
  • Eva Verhoeven
  • Mathilde van Wijk
  • Monique Morel (secretariaat)

Maak een afspraak

Om op juiste wijze invulling te kunnen geven aan deze opdracht, gebruiken wij een checklist. Denk je dat er een markt is voor jouw onderzoeksresultaat? Maak dan een afspraak met een van onze Business Development Managers en bereid je voor met behulp van de checklist. Zo kunnen we snel bepalen wat je nodig hebt en waarmee we je kunnen helpen. 

Maak een afspraak via cvo@han.nl.