HAN
HAN
HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Agenda items

24apr2018

HAN Subsidiecafé

Tijd: 15.15 tot 18.00 uur
Locatie:  HAN, Ruitenberglaan 31 in Arnhem

Wil je een RAAK-publiek of een RAAK-pro subsidieaanvraag in gaan dienen? Kom dan naar ons Subsidiecafé op dinsdag 24 april 2018 waar we samen met SIA de fijne kneepjes van de regelingen gaan bespreken.

“RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector en heeft als doel het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.” De subsidie bedraagt maximaal € 300.000,- en de deadline ligt in juni 2018. Voor meer informatie zie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-publiek.

“RAAK-pro richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.” De subsidie bedraagt maximaal € 700.000,- en de deadline ligt naar verwachting eind 2018. Voor meer informatie zie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-pro.

VOOR WIE?
Deze bijeenkomst is voor collega's van de HAN, ArtEZ en VHL die een RAAK-publiek of een RAAK-pro subsidieaanvraag willen indienen.

MEER WETEN?
Mail je vraag naar subsidies@han.nl.