HAN
HAN
HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Even voorstellen: twee nieuwe subsidieadviseurs bij het CvVO!

Sinds 1 februari wordt het Adviesbureau Subsidies van HAN CvVO versterkt door Han ten Berge en Mijke Dellemann.

Han heeft de afgelopen tien jaar gewerkt als adviseur bij adviesbureau ERAC. Bij ERAC heeft hij in een politiek-bestuurlijke omgeving gewerkt aan uiteenlopende advies- en managementopdrachten. Veelal met Europese en regionale subsidieprogramma’s. Van huis uit is Han economisch-geograaf en heeft hij een eerstegraads docentenbevoegdheid.

Han is de nieuwe contactpersoon voor de Faculteit Economie en Management en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor docenten, onderzoekers en lectoren. Hij informeert, adviseert en verbindt rondom projectontwikkeling en financieringsmogelijkheden, werkend vanuit een programmatische aanpak.

Mijke heeft eerder onder meer bij de GGD in Zutphen gewerkt als beleidsadviseur. In deze functie heeft ze ervaring opgedaan met gemeentelijke samenwerking en preventieve gezondheidszorg. Mijke heeft Geschiedenis en Bestuurskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft een brede interesse in maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, gezondheidszorg en sociale (on)gelijkheid.

Mijke wordt, samen met Eva Verhoeven, het eerste aanspreekpunt voor de faculteit GGM.

Portretfoto Han en Mijke