HAN
HAN
HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Twee onderzoekswerkplaatsen voor leren met ICT gehonoreerd!

Er zijn vlak voor en na de zomervakantie (2018) twee onderzoekswerkplaatsen voor leren met ICT gehonoreerd waarin de HAN een grote rol speelt. Er is één werkplaats voor Primair Onderwijs (PO) en één voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De werkplaatsen worden gefinancierd vanuit NRO subsidie. Zowel voor het PO als MBO geldt dat er landelijk gezien slechts één werkplaats rondom Leren met ICT gefinancierd kon worden. Het is voor de HAN een mooi resultaat dat beide subsidies zijn toegekend!

Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT voor PO

Een consortium van 9 schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, HAN Pabo, het Lectoraat Leren met ICT en de Open Universiteit ontvingen een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-raad. Het consortium ontvangt de subsidie van € 600.000,- voor een werkplaats met een looptijd van 3 jaar.

Lees meer over dit project.

Leren met ICT

Foto: HAN, iXperium

Onderzoekswerkplaats Leren met ICT voor MBO

De HAN start samen met een consortium van partners de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Met deze samenwerking worden de practoraten uit het mbo verbonden aan hbo- en wo-onderzoek. Ze worden ook verbonden aan de ervaringen en resultaten vanuit het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit wordt naast de mbo-werkplaats rond burgerschap, de eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek voor het mbo. De HAN is trots om hierin partner te zijn.

Lees meer over dit project.

Werkplaatsen

De werkplaatsen onderwijsonderzoek zijn samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers van hogescholen, universiteiten en onderwijsinstellingen naar analogie van de academische werkplaatsen die de zorgsector al enige tijd kent.

In het kort over de werkplaatsen:

  • In de werkplaatsen werken onderzoekers van hogescholen en universiteiten en onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders en bestuurders) aan gezamenlijke ambities, waarbij kennis wordt uitgewisseld en praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. De verschillende partijen werken als gelijkwaardige partners samen binnen de werkplaats waarbij iedere partij zijn eigen specialisme inbrengt.
  • Er is sprake van co-creatie van kennis: de onderzoeksprojecten worden gezamenlijk opgezet en uitgevoerd, de resultaten worden gedeeld en als gezamenlijk eigendom ervaren.
  • Het onderzoek binnen de werkplaatsen wordt zo opgezet, dat de resultaten van de samenwerking niet alleen leiden tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs in de scholen van de werkplaats zelf, maar ook bijdragen aan het vergroten van de kennisbasis voor het gehele (Nederlandse) onderwijs.