HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Positieve uitslag voor de HAN bij landelijke toekenning RAAK-PRO projecten

Onlangs is de uitslag bekend gemaakt van de laatste RAAK-PRO ronde.

In totaal werden in 2018 landelijk 74 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 33 projectvoorstellen voorzien van een positief advies en zijn – vanwege het beperkte toekenningsbudget – de 22 beste aanvragen gehonoreerd door het Regieorgaan SIA. 

Mooi resultaat voor de HAN

Van de 7 door de HAN ingediende aanvragen zijn er 5 voorzien van positief advies en maar liefst 4 gehonoreerd! Daarmee staat de HAN op een gedeelde 1e plaats van alle hogescholen met het hoogste aantal toegekende projecten.

Meer informatie over de gehonoreerde HAN projecten is hier te lezen.