HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Afstuderen in eigen bedrijf

HAN CvVO maakt studenten tijdens hun afstudeer- of stageperiode wegwijs in ondernemersland door afstudeerbegeleiding te bieden. Zo kan de student tijdens het opstarten van een bedrijf terugvallen op een adviseur.

Afstudeerbegeleiding

De begeleider geeft inhoudelijke feedback op bedrijfsmatige plannen, zoals een ondernemingsplan of marketingplan. Maar ook op een plan van aanpak of op de AOD. De rol van de begeleider is altijd die van adviseur, nooit die van examinator.

Voor wie

  • Studenten die willen afstuderen binnen hun eigen bedrijf
  • Studenten die tijdens hun afstudeerperiode hun bedrijf willen starten
  • Studenten die stage willen lopen binnen hun eigen bedrijf

Toelating

Toelating voor de afstudeerbegeleiding van het CvVO ligt bij de opleidingen van de betreffende studenten. Zodra een student toestemming vanuit zijn opleiding heeft om af te studeren in zijn eigen bedrijf, wijst het CvVO een bedrijfsbegeleider toe.

Aanmelden

Studenten kunnen zich aanmelden voor afstudeerbegeleiding van HAN CvVO via CvVO@han.nl

Voorbeeld

Sit & Heat van start-up naar een bedrijf
Sit & Heat is een energiezuinige stoelverwarming voor buiten, in de vorm van een kussen. Sit & Heat is ontstaan vanuit het probleem van de huidige terrasverwarmers die onnodig veel energie en geld kosten. Oprichter en HAN Alumnus Jorg Rijkschroeff ontdekte uiteindelijk dat een simpele oplossing de beste is: verwarmde kussens.
In 2009 is Jorg begonnen met het uitwerken van zijn idee; Nadat het eerste prototype is ontworpen, heeft Sit & Heat veel stappen gezet. Meer informatie over Sit & Heat.