HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

NVAO Kenmerk Ondernemen

Met het bijzonder kenmerk ondernemen kan een instelling/opleiding aan de buitenwereld kenbaar maken dat het onderwijs positief beoordeeld is op het onderdeel ondernemen.

Het levert aantoonbare meerwaarde in de richting van studenten en de arbeidsmarkt. Het kenmerk is aanvullend op de reguliere accreditatie en wordt getoetst en versterkt door de NVAO, de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.

Schematisch voorbeeld van het proces

Schematisch voorbeeld

Meer weten?

Neem dan contact op met Sylvia Bronkhorst.