HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Leerlijnen Ondernemen

Om ondernemen in het onderwijs te stimuleren ontwikkelde HAN CvVO in samenwerking met verschillende partners trainingen en workshops voor HAN docenten en medewerkers.

Leerlijn ondernemerschap integreren in onderwijs

Is het thema ondernemen onvoldoende aanwezig in jouw onderwijs? HAN CvVO ondersteunt je graag bij het implementeren ervan binnen jouw instituut. Onze onderwijsprofessionals kijken samen met de vakspecialisten van jouw opleiding(en) naar het curriculum, de wensen, behoeften en mogelijkheden.

Lessen ondernemender maken

Een ondernemende les is activerend en spreekt studenten aan op hun gedrag, passies en interesses. Bij een ondernemende les ligt de focus minder op kennis, en meer op houding en vaardigheden. Heel iets anders dan het simpelweg consumeren van kennis dus. Een ondernemende les vraagt dan ook om een andere rol van de docent. HAN CvVO ontwikkelde daarom trainingen en workshops om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Workshop Ondernemen

Deze workshop wordt op maat gemaakt en georganiseerd voor bijvoorbeeld beroepsoriëntatiedagen, stageterugkomdagen, ondernemende werkweken etc.
Cursisten onderzoeken hoe ondernemend ze eigenlijk zijn en hoe ondernemerschap past binnen hun carričre. Daarbij moeten ze vooral zelf aan de slag met hun creativiteit, passies en interesses. Een flinke dosis lef wordt gevraagd, maar ook resultaatgerichtheid is van belang. 

Voorbeelden

Faculteit GGM
Faculteit GGM heeft de ambitie om de meest ondernemende faculteit van Nederland te worden. Om dit te realiseren werd de huidige mate van ondernemerschap door HAN CvVO gemeten binnen instituten, zowel op niveau van management, docent als student. Vervolgens zijn een aantal interventies aan het MT van GGM gepresenteerd die met veel enthousiasme zijn ontvangen en uitgevoerd. Zo is ondernemen een vast onderdeel geworden van de P&O-cyclus van GGM. Bij de instituten IPS en ISS heeft het onderwijs een zeer ondernemend profiel gekregen. Dit alles draagt bij aan een ondernemender GGM.

Instituut Automotive
Bij Automotive wilden ze een doorlopende leerlijn ondernemen invlechten. Studenten komen immers in een zeer competitieve markt terecht. In samenwerking met HAN CvVO is gestart met een lessenserie Ondernemen (binnen de OWE Sales op vol vermogen). Studenten worden zo bewuster gemaakt van het belang van een ondernemende houding en van ondernemerschap als mogelijk carričreperspectief. Deze lessenserie vormt een basis voor verdere ontwikkeling van de leerlijn.

Meer weten?

Neem gerust contact op met ons team Ondernemen in het onderwijs.