HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Over HAN CvVO

Wil je aan de slag met ondernemen en/of innoveren? HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (HAN CvVO) is de plek waar je terecht kunt voor ondersteuning en extra slagkracht.

Onze visie: opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt

Verrekijker

Onze financiële, maatschappelijke, economische systemen en het onderwijs zijn in transitie. Dat vraagt om nieuwe business modellen en lenige (“agile”) organisaties. Continue innovatie is daarbij de belangrijkste overlevingsstrategie. Ook de arbeidsmarkt verandert. Een groot deel van de banengroei in Nederland komt van startende bedrijven. De HAN leidt in deze veranderende wereld haar studenten op voor:

 • nieuwe kennisdomeinen: onze ‘smart region’ vraagt naar professionals, die bruggen kunnen slaan tussen disciplines en innoveren in cross-over projecten.
 • nieuwe carrières: voor steeds meer jongeren is een eigen bedrijf een reële optie, als kans of noodzaak
 • nieuwe vaardigheden: (ook in loondienst): ondernemende houding, eigen initiatief en risicobereidheid, samenwerkingsvaardigheden.
   

Ambitie 2020: ondernemende (h)erkenning voor de HAN

 • De HAN speelt in 2020 een betekenisvolle rol als kennisinstelling in de regionale triple helix.
 • De HAN heeft als tweede hogeschool in Nederland het NVAO bijzonder kenmerk Ondernemen verworven.
Dartboard

HAN CvVO draagt hieraan bij door het ondersteunen van opleidingen en instituten in hun ambities op ondernemerschap en het innoveren en verbinden van onderwijs, onderzoek en werkveld.
 

Onze kernwaarden, gericht op innovatief verbinden

 • toegankelijkheid
 • verbindend
 • innovatief
 • gericht op samenwerking
Vlag

Deze waarden vormen de basis voor ons handelen. Ons uitgangspunt is dat de grote kansen en uitdagingen van onze tijd samenwerking en verbinding vereisen (interfacultair, multidisciplinair, onderwijs-onderzoek-overheid-ondernemers).

We initiëren en faciliteren om samenwerking tot stand te brengen.

Neem contact met ons op of kom langs

Postadres:                                           Bezoekadres:
Postbus 5375                                      Ruitenberglaan 26
6802 EJ ARNHEM                              6826 CC ARNHEM
E: CvVO@han.nl                                 Kantoorruimte A 0.25

Benchmarkrapport Centra voor Ondernemerschap

In deze Quickscan heeft Birch consultants, in opdracht van de HAN, in beeld gebracht hoe vijf centra voor ondernemerschap hun plek hebben gevonden in hun hogeschool, welke activiteiten zij aanbieden en hoe hun besturing is geregeld.
 

Volg ons: