HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Aanpak subsidietrajecten

HAN CvVO helpt je bij het vinden van de juiste subsidieprogramma’s en gaat dan samen met je op pad. Elke stap van de weg ondersteunen we je waar mogelijk: van voorbereiding tot indienen en netwerken.

Selectie van het juiste subsidieprogramma

HAN CvVO verkent de diverse subsidiemogelijkheden en zoekt uit wat bij jullie en de HAN past. We zullen je pro-actief informeren over interessante calls. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste inzichten? Volg dan onze nieuwsbrief (aanmelden voor de subsidienieuwsbrief kan via subsidies@han.nl), volg het Weblog HAN CvVO of bezoek onze voorlichtingsbijeenkomsten en subsidiecafé’s.

Voorlichting over de spelregels van het subsidieprogramma

Is het juiste programma geselecteerd, dan geven we uitleg en soms ook trainingen aan medewerkers over de spelregels. Wij kijken vanuit de subsidiegever en brengen in beeld wat je voor jouw aanvraag nodig hebt. En we helpen je met het opstellen van een  planning.

Starten met de subsidieaanvraag en begroting

Jullie zijn aan zet, maar wij denken met jullie mee in opzet en uitwerking. Hebben we de juiste insteek te pakken? Voldoet de vraag aan de subsidievoorwaarden? En zijn de juiste partners aan boord? Vervolgens is de begroting vaak de grootste breinbreker in subsidieland. Wat zijn de financiële voorwaarden en welke kosten mogen worden opgevoerd? Wij helpen je, in samenwerking met FEZ Project Control, graag op weg.

Opstellen en indienen van de aanvraag

Tijdens het daadwerkelijk schrijven van de subsidieaanvraag kijken we over je schouder mee om te ondersteunen waar nodig. Over de (verplichte) administratieve rompslomp hoef je niet na te denken, die regelen wij in samenwerking met FEZ Project Control voor je.

Netwerken voor succes

HAN CvVO lobbyt met subsidiegevers en onderhoudt een regionaal, nationaal en internationaal subsidienetwerk van handige contacten. Om in de toekomst nog sterker te staan zet HAN CvVO een Europees en regionaal netwerk op met preferente en strategische partners in onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar subsidies@han.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.

Voor meer informatie over de dienstverlening van Financieel Economische Zaken (FEZ) zie HAN Insite (voor HAN medewerkers - inloggen noodzakelijk).

Marijke Kral

Lector leren met ict

De subsidie-adviseurs hebben ons bijzonder goed en op prettige wijze geholpen bij de indiening van onze Raak Pro Aanvraag iXpeditie Maatwerk. Met name het mee- en tegenlezen en de goede feedback op onze reacties op de eerste beoordelingen zijn van grote waarde geweest. Dit heeft er zeker aan bijgedragen dat het voorstel zo hoog heeft gescoord en is gehonoreerd. De toegevoegde waarde van het subsidiebureau ligt niet alleen bij procedures en begrotingen, maar ook bij het versterken van de overtuigingskracht en kwaliteit van de aanvraag.