HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Team Subsidies

Het team Subsidies bestaat uit onderstaande adviseurs. Per faculteit is er een adviseur aanspreekpunt.

Faculteit Techniek

  • Bob Boogaart (e-mail), T +31 (0)6 - 25 70 88 71
  • Remko Engels (e-mail), T +31 (0)6 - 23 21 42 70


Faculteit Economie en Management

  • Han ten Berge (e-mail), Tá+31 (0)6 -á15 40 72á15á


Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij

  • Eva Verhoeven (e-mail),áT +31 (0)6 - 22 03 73 89á
  • Mijke Dellemann (e-mail), Tá+31 (0)6 - á21 30 85 83


Faculteit Educatie

  • Julika Verhoeven (e-mail),áT +31 (0)6 - 55 24 08 86á


Liaison Officer

  • Ivo Schrijer (e-mail), T +31 (0)6 - 31 77 71 41

Team Subsidies

Meer weten?

Stuur een e-mail naar subsidies@han.nláof neem contact opámet een vanáde adviseurs en/of Marion Wieleman (procesco÷rdinator/ondersteuning adviseurs).