HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Voorbeelden

Wat leveren subsidietrajecten eigenlijk op? Wat is het voordeel van externe financiering? Dat kunnen we je het duidelijkst tonen door drie voorbeelden uit de praktijk van de HAN.

Onderzoekswerkplaatsen voor leren met ICT

Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT voor PO
Dit onderzoek richt zich op verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, de effecten hiervan op de cognitieve leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en de motivatie van leerlingen, de consequenties voor de schoolorganisatie, en de (ict)competenties van leraren en leerlingen. Het consortium bestaat uit 9 schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen, HAN Pabo, het Lectoraat Leren met ICT en de Open Universiteit.
 

Onderzoekswerkplaats Leren met ICT voor MBO
De HAN start samen met een consortium van partners de MBO Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict. Met deze samenwerking worden de practoraten uit het mbo verbonden aan hbo- en wo-onderzoek. Ze worden ook verbonden aan de ervaringen en resultaten vanuit het HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit wordt naast de mbo-werkplaats rond burgerschap, de eerste Werkplaats Onderwijsonderzoek voor het mbo. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen in leerarrangementen, Ict-competenties van docenten en competenties van leerlingen voor zelfregulatie, autonomie en ict.
Lees hier meer over deze onderzoekswerkplaatsen.

Duurzame bedrijventerreinen

Veel mkb-bedrijven vinden de kwaliteit van het bedrijventerrein belangrijk, maar het ontbreekt hen aan middelen en mensen om hier in te kunnen investeren. Het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ van VNO-NCW en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voorziet in zowel praktische inzichten als een stapsgewijze integrale aanpak voor de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de verschillende bedrijvenparken.

Krake

Gesubsidieerd door Interreg VA werkt de HAN sinds 2016 met Duitse projectpartners en bewoners aan de leefbaarheid van 40 kleine dorpen. Burgers worden gestimuleerd om hun dorp leefbaar en attractief te houden. Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE). De HAN en de Duitse projectpartners zullen de komende 3 jaar samen met de bewoners van de Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten realiseren om het zelfmanagement van de dorpen te versterken.

'Aan beide kanten van de grens is sprake van dezelfde problemen', aldus Will Bongaerts (HAN), projectleider KRAKE. 'Vanuit verschillende historisch gegroeide maatschappelijke structuren, vanuit verschillende culturen en wetgeving pakken Nederlanders en Duitsers deze problemen echter op een andere manier aan. En juist door die verschillen liggen er prachtige kansen om mèt en van elkaar leren.'

iXpeditie Maatwerk

Leraren op scholen willen graag recht doen aan verschillen tussen leerlingen en ict kan daarbij helpen. Maar hoe moet je dat dan realiseren als leerkracht? Welke ict-middelen zet je dan in voor verschillende leerlingen? Hoe kan je hier als team mee aan de slag? En wat moet er binnen de school gebeuren om de gekozen oplossingen ook te laten werken?

Sinds 2014 werkt het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict samen met een aantal partners aan een spelsimulatie waarin schoolteams en pabo-studenten bovenstaande vragen gaan beantwoorden. Door het spelen van de simulatie krijg je als team zicht op hoe je maatwerk met ict kunt vormgeven op basis van je onderwijsconcept en welke implicaties dit heeft voor de uitwerking daarvan in de klas (microniveau) en voor de organisatie van het onderwijs in de school (mesoniveau). Het wordt een hybride simulatie wat betekent dat het een combinatie is van digitale en face-to-face spelelementen.

Fast & Curious

Bij het ontwerpen van high-tech systemen door het MKB leverde de overstap van model naar standaardontwerp problemen op. Het lectoraat Voertuigmechanica werkte al jaren samen met mkb’ers aan snelle ontwikkelomgevingen, ofwel Rapid Control Prototyping (RCP). In 2012 sloegen het lectoraat met haar partners de handen ineen om deze RCP-oplossingen op te schalen naar meer mkb-partijen en meer toepassingsgebieden. Door het subsidieprogramma RAAK-MKB kon een community worden gerealiseerd en een generiek toegankelijke ontwikkelomgeving. RCP-tools werden zo beschikbaar voor community-leden en voor onderwijs. Daarmee voedt dit traject de sector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) als motor en aanjager van onze economie, ook voor het MKB. Zie ook www.han.nl/hancoder.

Fast & Curious heeft in 2015 de RAAK Award gewonnen. Bekijk het filmpje.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar subsidies@han.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.