HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Voorwaarden subsidietrajecten

Wil je gebruik maken van subsidieregelingen voor projecten met deelneming van de HAN (Penvoerder en/of Partnerprojecten), neem dan altijd eerst contact op met Adviesbureau Subsidies.

Rechtsgeldig subsidieprojecten aanvragen

Het rechtsgeldig laten ondertekenen van subsidieaanvragen ligt bij:

  1. De Academiedirecteur (eventueel afhankelijk van het onderwerp bij de Directeur Service Bedrijf) – Aanvragen tot € 300.000,-
  2. De Leden van het College van Bestuur – Aanvragen tussen € 300.000,- en € 500.000,-
  3. Aanvragen boven de € 500.000,- vragen om een CvB besluit. Informatie en ondersteuning is verkrijgbaar bij het Adviesbureau Subsidies. 

Verdere mandateringsregels betreffende subsidieaanvragen zijn te vinden in de procuratieregeling van de HAN op HAN Insite/CvB (voor HAN medewerkers - inloggen noodzakelijk).

Rechtsgeldig partnerprojecten aanvragen

Voor Partnerprojecten gelden andere regels. Hierin is de HAN alleen verantwoordelijk voor het HAN aandeel in de kosten.

HAN is penvoerder

Als de HAN penvoerder is dan telt de totale projectomvang (inclusief cofinanciering en inkind bijdragen). Dus van alle partners samen.
HAN is geen penvoerder

Als de HAN geen penvoerder is, dan telt alleen het HAN-deel (inclusief cofinanciering en inkind bijdragen).

Het rechtsgeldig laten ondertekenen van partneraanvragen ligt bij:

  1. De Academiedirecteuren (eventueel afhankelijk van het onderwerp bij de Directeur Service Bedrijf) – een HAN aandeel tot € 300.000,-
  2. De Leden van het College van Bestuur – een HAN aandeel tussen € 300.00 en € 500.000,-
  3. Aanvragen met een HAN aandeel boven de € 500.000,- vragen om een CvB besluit. Informatie en ondersteuning is verkrijgbaar bij het HAN CvVO onderdeel Subsidies. 

Meer weten?

Stuur een e-mail naar subsidies@han.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.