HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Voorwaarden subsidietrajecten

Wil je gebruik maken van subsidieregelingen voor projecten met deelneming van de HAN (Penvoerder en/of Partnerprojecten), neem dan altijd eerst contact op met het HAN CvVO onderdeel Subsidies.

Rechtsgeldig subsidieprojecten aanvragen

Het rechtsgeldig laten ondertekenen van subsidieaanvragen ligt bij:

  1. De Faculteitsdirecteuren (eventueel afhankelijk van het onderwerp bij de Directeur Service Bedrijf) – Aanvragen tot € 150.000,-
  2. De Leden van het College van Bestuur – Aanvragen tot € 300.000,-
  3. Aanvragen boven de € 300.000,- vragen om een CvB besluit. Informatie over deze routing is verkrijgbaar bij het HAN CvVO onderdeel Subsidies. 

Verdere mandateringsregels betreffende subsidieaanvragen zijn te vinden in de procuratieregeling van de HAN op HAN Insite/CvB (voor HAN medewerkers - inloggen noodzakelijk).

Rechtsgeldig partnerprojecten aanvragen

Voor Partnerprojecten gelden andere regels. Hierin is de HAN alleen verantwoordelijk het HAN aandeel in de kosten.

Het rechtsgeldig laten ondertekenen van partneraanvragen ligt bij:

  1. De Faculteitsdirecteuren (eventueel afhankelijk van het onderwerp bij de Directeur Service Bedrijf) – een HAN aandeel tot € 150.000,-
  2. De Leden van het College van Bestuur – een HAN aandeel tot € 300.000,-
  3. Aanvragen met een HAN aandeel boven de € 300.000,- vragen om een CvB besluit. Informatie over deze routing is verkrijgbaar bij het HAN CvVO onderdeel Subsidies. 
     

Meer weten?

Stuur een e-mail naar subsidies@han.nl of neem contact op met een van onze adviseurs.