HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

Innoveren

Valorisatie, ofwel de circulatie van kennis, is de motor van maatschappelijke en economische ontwikkeling. Daarbij ligt de focus op waardecreatie: onze kennis is van waarde voor het werkveld, en de kennis binnen het werkveld is van grote waarde voor onderwijs en onderzoek binnen de HAN. Ofwel, door valorisatie ontstaat praktijkgerichter onderwijs.

HAN CvVO wil door middel van Innoveren bijdragen aan de valorisatiedoelstelling van de HAN. Door het initiëren en faciliteren van cross-over projecten tussen faculteiten, instituten en werkveld, bijdragen aan de ontwikkeling van de HAN zwaartepunten en samenwerking tussen opleidingen en faculteiten. Om dit te realiseren bieden wij verschillende innovatieve diensten aan.

Financiering-en Subsidieadvies

Het Adviesbureau Subsidies van HAN CvVO is er voor HAN medewerkers die een subsidie willen aanvragen voor het financieren van activiteiten en/of projecten. Heb jij een idee waar je financiering voor nodig hebt? Lees meer over Subsidiekansen en neem contact op Adviesbureau Subsidies.

Multidisciplinaire projectontwikkeling

HAN CvVO initieert en ondersteunt diverse cross-overprojecten, zoals de Duurzame Stagehub en de Innovatiehub. De Duurzame Stagehub bemiddelt tussen studenten en bedrijven en organisaties rondom duurzame producten en diensten. Bij een Innovatiehub werken studenten van verschillende opleidingen aan interdisciplinaire innovatievraagstukken.

Business Development

Op vele plaatsen binnen de HAN vindt onderzoek plaats. HAN CvVO biedt maatwerk trajecten voor het vermarkten van producten en diensten uit onderwijs en onderzoek (Business Development). Daarnaast organiseert HAN CvVO Innovatiebootcamps voor ondernemende vraagstukken. Meer weten over Innovatiebootcamps? Neem contact op met Sylvia Bronkhorst (projectleider).

Netwerken

HAN CvVO heeft een valorisatie- en verbindingsfunctie. Dit krijgt vorm door vertegenwoordiging van de HAN in (EU)regionale netwerken, zoals Gelderland valoriseert, EnergieNEXT, InScience, FEM Business en Zorgalliantie.nu.

Samenwerking Faculteiten

Per faculteit is er een contactpersoon actief met valorisatie:

  • Faculteit Educatie: Annelies Dickhout (e-mail)
  • Faculteit Economie en Management: Rob Westerdijk (e-mail)
  • Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij: Jonathan van Deutekom (e-mail)
  • Faculteit Techniek: Tinus Hammink (e-mail) en Leon Verhoeven (e-mail

Samen met het HAN CvVO team zetten zij zich in voor het uitvoeren van het valorisatieprogramma van de HAN.

Volg ons: